ČESKÉ A SLOVENSKÉ SOUHRNY


Vyšlo v časopise: ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE, 48, 2, 2006, pp. 75-76

Epidemiológia a terapeutické aspekty popálenín na Slovensku (1993-2003)

Babík J., Sopko K., Orság J., Koller J.

Autori štatistiky spracovali epidemiológiu a vývoj termických úrazov na Slovensku od roku 1990. Do práce sú zahrnuté aj štatistiky oboch popáleninových pracovísk v Bratislave a Košiciach. Práca obsahuje závery a návrhy preventívnych opatrení, ktoré sa podieľajú na znížení počtu termických úrazov na Slovensku od roku 2000.

Využití umělé kůže v plastické chirurgii a léčbě popálenin

Kritikos O., Tsoutsos D., Papadopoulos S., Zapadioti P., Tsagarakis M., Grabec P.

V rekonstrukční plastické a popáleninové chirurgii umožňuje umělá kůže Integra® obnovit ztracenou nebo poškozenou kůži v celé síle náhradou dermální vrstvy a současně zachovat její elasticitu, aniž by docházelo k významnějšímu prodloužení morbidity. Použitím Integry® lze dosáhnout trvalého uvolnění kontraktur a vytvoření měkkých, jemných kontur tělesného povrchu s uspokojivými funkčními i kosmetickými výsledky. Při úvahách o indikaci k použití umělé kůže je třeba vždy myslet na tyto nesporné výhody, kterých lze však dosáhnout jen za předpokladu precizní chirurgické operační techniky a zajištění intezivní pooperační péče. Významnou nevýhodou výrobku je vysoká cena a rovněž časový interval mezi dvěma fázemi operace.

Naše zkušenosti s nutricí u popáleného dítěte s Integrou®

Tymonová J., Crkvenjaš Z., Kadlčík M., Hladík M., Adámková M.

U sedmiměsíční holčičky, kterou opařila matka při přípravě guláše na 26 % TBSA, byla po nekrektomii aplikována umělá kůže Integra® na 16 % TBSA. Nutriční parametry byly sledovány v období 25 dnů, od první nekrektomie a aplikace Integry® po první autotransplantaci v období, kdy ostatní popálené plochy byly již téměř zhojeny. Průměrný příjem bílkovin a energie byl nižší, než doporučují výpočty pro obdobně popálené děti.

Současné trendy v zajištění bezpečnosti tkáňových štěpů pro léčbu popálených

Měřička P.

Autor podává přehled o současných požadavcích na bezpečnost alogenních i xenogenních biologických kožních krytů. U alogenních krytů je základním dokumentem, který stanovuje minimální úroveň bezpečnosti garantovanou ve státech Evropské unie, Směrnice Evropského parlamentu a rady (2004/23/EC) z 31. 3. 2004. Tuto směrnici, která předpokládá, že kryty budou připravovány licencovanými, resp. akreditovanými tkáňovými bankami, jsou členské státy povinny naplnit do dvou let. V České republice proběhl proces licencování tkáňových bank bezprostředně po vydání Směrnice a získání licence bylo podmínkou hrazení produktu pojišťovnou. K získání licence musely tkáňové banky doložit splnění řady kritérií bezpečnosti, která se týkala ověřování zdravotní způsobilosti žijících, resp. zemřelých dárců, zajištění vysledovatelnosti cesty od dárce k příjemci, opatření k prevenci sekundární a křížové kontaminace při zpracování odebraných tkání a jejich skladování a doložení výsledků mikrobiologické kontroly produktu i kontroly chladicího řetězce. Tkáňová ústředna FN Hradec Králové je jedna ze dvou tkáňových bank, které získaly nejširší typ licence (tzv. multifunkční) a bylo jí uděleno registrační číslo MTB 006. Získání licence usnadnila realizace projektu nového pracoviště koncipovaného jako kombinace kryotechniky a technologie čistých prostor. V současné době připravuje tato tkáňová banka kryokonzervované dermoepidermální i dermální štěpy i štěpy amniové a chorioamniové. Všechny tkáňové banky budou muset udělené licence znovu obhájit podle podmínek stanovených novým zákonem o tkáních a buňkách lidského původu, jehož návrh je nyní v připomínkovém řízení. Směrnice Evropského parlamentu ani Transplantační zákon ČR nereguluje problematiku xenotransplantací. Při limitované dostupnosti alogenních biologických krytů je důležité, že stanovisko WHO z roku 2004 k použití xenogenních biologických krytů je kladné a mělo by být respektováno i v České republice. Směrnice Evropských společenství, týkající se zdravotnických prostředků biologického původu, se vztahují pouze na devitalizované tkáně, navíc prase domácí nepatří mezi zvířecí druhy považované za rizikové. Autor předpokládá, že při garantování bezpečnosti použití vitálních xenotransplantátů je třeba vycházet z obecných principů jištění jakosti, které jsou na pracovišti dlouhodobě zavedeny, a obecných principů dokladování bezpečnosti léčiv nebo zdravotnických prostředků, včetně přísné veterinární kontroly chovů zvířat, jejichž tkáně jsou k přípravě transplantátů použity.

Kutometrické měření potvrzuje účinnost kompozitních kožních štěpů obsahujících alogenní bezbuněčnou dermis v léčbě popálenin

Šín P., Brychta P.

Měření viskoelastických vlastností kůže za použití Cutometru MPA 580® se zdá být velice přesnou a slibnou diagnostickou metodou různých kožních patologických nálezů.

Kompozitní transplantace kůže u hlubokých popálenin s využitím alogenní acelulární dermis kryté tenkým dermoepidermálním štěpem zlepšuje viskoelastické vlastnosti transplantované plochy.

Cutometer MPA 580® se používá k vyšetřování zdravé kůže, popálených ploch transplantovaných dermoepidermálními štěpy, a u dvou pacientů byl použit k měření alogenní acelulární dermis kryté tenkým dermoepidermálním štěpem po šesti letech.

Výsledkem kutometrických měření jsou typické křivky definované hodnotami (R0–R9). Takto získané hodnoty ukazují signifikantně lepší viskoelastické vlastnosti kompozitních transplantátů, než je tomu u klasických tenkých dermoepidermálních štěpů po šesti letech od operace.

Měření viskoelastických vlastností kůže Cutometrem MPA 580® přináší přesná data k hodnocení rekonstruovaného kožního krytu u popálenin. Významně lepší vlastnosti kompozitních štěpů u obou pacientů po šesti letech byly zjištěny jak klinicky, tak i kutometricky.

Možnosti náhrady kože na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP Bratislava

Koller J., Orság M.

Náhrada zničenej alebo ťažko poškodenej kože predstavuje kľúčový problém pri liečení rozsiahlych hlbokých popálenín u človeka. Koža je orgán s celým radom funkcií, ktoré sa pomocou kožných transplantátov, alebo dočasných kožných náhrad dajú zastúpiť len do určitej miery. Na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, sa problematikou náhrady kože zaoberáme od vzniku kliniky v roku 1987. V tejto práci chceme podať prehľad o našich možnostiach náhrady kože a našich skúsenostiach s indikáciami a používaním rôznych typov kožných náhrad najmä biologického pôvodu, akými sú alotransplantáty, xenotransplantáty a amnion.

Válečná chirurgie na přelomu století

Ferko A., Klein L.

Autoři předkládají souhrnný přehled současného stavu doškolování v oblasti vojenských klinických oborů s důrazem na obor chirurgie a válečné chirurgie. Změny, ke kterým došlo v organizaci Zdravotnické služby Armády České republiky, ale i změny, ke kterým dochází podle nové zákonné normy, jež reguluje získávání odborné a specializované způsobilosti, budou v České republice vyžadovat nový přístup k edukaci chirurgů i ostatních lékařů. Jedná se o stanovení nových edukačních cílů, přepracování odborných kurikul a zavedení metod systematického měření kvality výuky a výcviku.


Štítky
Chirurgie plastická Ortopedie Popáleninová medicína Traumatologie

Článek vyšel v časopise

Acta chirurgiae plasticae

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se