Podávání koncentrátu fibrinogenu u pacientů s přetrvávajícím krvácením po operaci srdce

20. 5. 2022

Je podání koncentrátu fibrinogenu u pacientů s přetrvávajícím krvácením po první operaci srdce spojeno se zvýšením rizika tromboembolických příhod či smrti? Na zodpovězení této otázky se zaměřili autoři loni publikované švédské observační studie.

Metodika a průběh studie

Do studie byli zařazeni všichni po sobě následující dospělí pacienti, kteří podstoupili první operaci srdce v univerzitní nemocnici Sahlgrenska v Göteborgu v letech 2009–2014. Jednalo se o implantace koronárního bypassu, operace chlopenních vad, výkony kombinující oba předchozí, operace z důvodu léčby arytmie a operace vrozené srdeční vady v dospělosti. Koncentrát fibrinogenu byl podán nemocným s přetrvávajícím krvácením a známkami porušené funkce fibrinogenu podle rotační tromboelastometrie (ROTEM) v testu FIBTEM. Nadměrné krvácení bylo definováno jako ztráta > 100 ml/12 hodin po operaci.

Autoři porovnávali výsledky u nemocných, kterým byl perioperačně podán koncentrát fibrinogenu, a u nemocných bez jeho podání. Primární sledovaný parametr byl složený a zahrnoval výskyt tromboembolických komplikací (infarkt myokardu, perkutánní koronární revaskularizace, ischemická cévní mozková příhoda, hluboká žilní trombóza, plicní embolie, trombóza v. portae, embolie periferní tepny a embolie a. mesenterica) a úmrtí během 1 roku po operaci. Sekundární sledovanými parametry byly výskyt stejného složeného parametru během 30 dní po operaci a 30denní a roční mortalita.

Výsledky

Zařazeno bylo 5408 pacientů průměrného věku 68 let (75 % mužů), z nichž byl u 564 (10,4 %) podán koncentrát fibrinogenu.

Po 1 roce nebyl zjištěn významný rozdíl ve výskytu primárního složeného sledovaného parametru mezi skupinou s koncentrátem fibrinogenu a bez této léčby: upravený poměr rizik (aHR) 1,11 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,84–1,46; p = 0,45).

Rozdíl mezi skupinami nebyl významný ani z hlediska sekundárních sledovaných parametrů zahrnujících roční mortalitu (aHR 1,38; 95% CI 0,93–2,04; p = 0,11), výskyt složeného sledovaného parametru během 30 dní po operaci (upravený poměr šancí [aOR] 1,07; 95% CI 0,64–1,81; p = 0,79) a 30denní mortalitu (aOR 1,00; 95% CI 0,51–1,96; p = 0,50).

Analýzy senzitivity potvrdily výsledky hlavní analýzy.

Závěr

Tato studie neprokázala zvýšené riziko tromboembolických komplikací nebo smrti během 30 dní ani během 1 roku po první operaci srdce u dospělých pacientů léčených perioperačně koncentrátem fibrinogenu z důvodu přetrvávajícího krvácení.

(zza)

Zdroj: Waldén K., Jeppsson A., Nasic S., Karlsson M. Fibrinogen concentrate to cardiac surgery patients with ongoing bleeding does not increase the risk of thromboembolic complications or death. Thromb Haemost 2020; 120 (3): 384−391, doi: 10.1055/s-0039-3402759.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se