Je přidání koncentrátu fibrinogenu k transfuzní terapii u poporodního krvácení efektivním přístupem?

20. 5. 2022

Významné poporodní krvácení je možné řešit transfuzí čerstvé mražené plazmy. Podání větších objemů je ovšem spojeno s řadou rizik. Autoři níže uvedené japonské studie zjišťovali, zda je koncentrát fibrinogenu přidaný k transfuzím čerstvé mražené plazmy efektivním nástrojem snižujícím potřebu erymasy a současně zda pomáhá předcházet komplikacím intenzivní transfuzní léčby.

Úvod

Masivní krvácení provázející porod zůstává i nadále hlavní příčinou úmrtí rodiček. Část z těchto krvácení je spojena s hypofibrinogenémií. K normalizaci hladin fibrinogenu pomocí transfuze čerstvé mražené plazmy (FFP) je nutno podat více jejích jednotek, což zatěžuje oběh pacientky a v řadě situací může být i tak nedostačující.

Retrospektivní studie

Autoři studie se zaměřili na srovnání efektu samostatně podané FFP oproti její kombinaci s koncentrátem fibrinogenu (FFP + Fib) u žen s masivním poporodním krvácením. Porovnány byly výsledky pacientek z reálné klinické praxe léčených mezi lety 2004 a 2016. Jednalo se o 137 žen s hladinou fibrinogenu < 1,5 g/l. Z toho 47 žen léčených po srpnu 2009 dostávalo jak FFP + Fib a 56 žen léčených před uvedeným obdobím dostávalo pouze FFP.

Výsledky

Parametry koagulace před zahájením transfuzní léčby, odhadovaná krevní ztráta a počet podaných jednotek koncentrátu erytrocytů (erymasy) se mezi oběma léčenými skupinami zásadně nelišily.

Poměr FFP/RCC (erymasová transfuzní jednotka) byl signifikantně nižší ve skupině léčené FFP + Fib. Subanalýza 39 případů, u kterých bylo nutno podat ≥ 18 jednotek erymasy, ukázala, že ve skupině léčené FFP + Fib bylo podáno méně FFP (40,2 ± 19,6 vs. 53,4 ± 18,5 jednotky; p = 0,047). Současně byl v této skupině také signifikantně méně často zaznamenán edém plic (24,0 vs. 57,1 %; p < 0,05).

Podávání koncentrátu fibrinogenu vedlo k asi 5násobně rychlejšímu zvýšení hladin fibrinogenu, ke snížení potřeby transfuzí FFP, snížení poměru FFP/erymasa a poklesu výskytu plicního edému. Současně nebyla v této skupině žen zaznamenána žádná trombóza.

Závěr

Výsledky citované studie naznačují, že přidání koncentrátu fibrinogenu k FFP v rámci léčby masivního krvácení spojeného s porodem může zvýšit šanci na efektivní zvládnutí této velmi závažné komplikace.

(eza)

Zdroj: Matsunaga S., Takai Y., Nakamura E. et al. The clinical efficacy of fibrinogen concentrate in massive obstetric haemorrhage with hypofibrinogenaemia. Sci Rep 2017; 7: 46749, doi: 10.1038/srep46749.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se