Bezpečnost a účinnost kombinační terapie alergické rinitidy oproti monoterapiím i placebu

7. 6. 2022

Kombinační terapie antihistaminika a kortikosteroidu je nadějnou alternativou pro pacienty trpící sezónní alergickou rinitidou. Klinická studie fáze II si dala za cíl zjistit účinné dávkování, efektivitu a bezpečnost kombinační terapie v porovnání s monoterapiemi i placebem.

Symptomy alergické rinitidy a její terapie

Alergická rinitida (AR) je chronické onemocnění způsobené reakcí nosní sliznice na alergen. Mezi typické symptomy AR patří nosní kongesce, kýchání, rinitida a svědění nosu. Mnoho pacientů navíc trpí komorbiditami (astma, obstrukční spánková apnoe či sinusitida), u kterých může dojít k exacerbaci při nedostatečné kontrole symptomů AR.

Patogeneze AR je komplexní proces a zahrnuje aktivaci několika různých prozánětlivých buněčných typů. Proto je kombinační terapie antihistaminika a kortikosteroidu efektivnější ve zmírnění symptomů AR v porovnání s monoterapií.   

GSP301 je nosní sprej obsahující fixní kombinaci antihistaminika olopatadin-hydrochloridu a kortikosteroidu momethason-furoátu určený k terapii symptomů sezónní AR. Účinné látky jsou samostatně efektivní v léčbě příznaků AR a jejich podávání je schválené americkým Úřadem pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) i Evropskou lékovou agenturou (EMA) ve formě intranazálního spreje (olopatadin s podáním 2× a momethason 1× denně). K určení optimálního dávkování kombinační terapie bylo nutné zhodnotit účinnost podání 1× a 2× denně v porovnání s placebem a oběma monoterapiemi. 

Metodika a průběh studie, hodnocená populace pacientů

Do studie byli zařazeni pacienti od 12 let věku s diagnózou sezónní AR během pylové sezóny horského cedru. Po úvodní fázi (placebo run-in, 7−10 dnů od vstupu do studie do randomizace) následovala fáze léčby (15−17 dní od randomizace do finální návštěvy). Při randomizaci byla pacientům na 14 dnů přidělena jedna ze 7 možných terapií (2 vstřiky do každé nosní dírky): GSP301 2× denně (olopatadin 665 μg, momethason 25 μg), GSP301 1× denně (olopatadin 665 μg, momethason 50 μg), monoterapie olopatadinem 1× či 2× denně (665 μg), monoterapie momethasonem (1× denně 50 μg nebo 2× denně 25 μg), placebo.  

Pro zařazení do studie byl nutný pozitivní kožní prick test (zarudnutí o ≥ 5 mm než negativní kontrola), průměrné 12hodinové skóre nosních symptomů (rTNSS – reflective Total Nasal Symptom Score) ≥ 8 (max. 12) a ranní nosní kongesce ≥ 2. 

Do studie bylo zařazeno 1111 pacientů a 1085 jich studii dokončilo. V hodnocené populaci převažovali běloši a ženy s průměrným věkem 41,5–45,4 roku. Při začátku studie pacienti popsali nosní a oční symptomy jako středně těžké až těžké. Demografické charakteristiky a příznaky byly napříč skupinami porovnatelné. 

Výsledná zjištění

Ve skupinách s aplikací GSP301 1× či  2× denně bylo pozorováno signifikantní a klinicky významné zlepšení v průměrném ranním a večerním rTNSS od začátku do konce 14 denní léčebné fáze v porovnání s placebem (p < 0,0001 u obou). Aplikace GSP301 2× denně vykázala signifikantní a klinicky významné zlepšení rTNSS v porovnání s aplikací olopatadinu 2× denně (p = 0,049) a momethasonu 2× denně (p = 0,004). GSP301 1× denně signifikantně a klinicky významně zlepšilo rTNSS v porovnání s olopatadinem 1× denně (p = 0,002), ale v porovnání s momethasonem 1× denně klinicky významné zlepšení pozorované nebylo (p = 0,152). 

GSP301 1× či 2× denně signifikantně zlepšil rTNSS v porovnání s placebem od prvního dne aplikace a zlepšení symptomů bylo pozorováno po celou dobu 14denní léčby (p < 0,01). Signifikantní a klinicky významné zlepšení bylo pozorováno rovněž u průměrného ranního a večerního iTNSS (instantaneous TNSS) pro oba typy aplikací GSP301 v porovnání s placebem (p < 0,001). 

Mezi nežádoucí příhody během léčby udávané nejméně 2 % pacientů ve kterékoliv skupině patřily bolest hlavy a dysgeuzie. Ve skupině GSP301 1× denně byla bolest hlavy nahlášena 3,8 % pacientů. Dysgeuzie byla zaznamenána pouze ve skupinách s olopatadinem. Většina nahlášených nežádoucích příhod byla mírné či střední intenzity. 

Závěr

Aplikace GSP301 2× denně se ukázala jako efektivní a velmi dobře snášená. V porovnání s placebem a monoterapiemi vykázala signifikantní a klinicky významné zlepšení rTNSS. 

(eko)

Zdroj: Andrews C. P., Mohar D., Salhi Y., Tantry S. K. Efficacy and safety of twice-daily and once-daily olopatadine-mometasone combination nasal spray for seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2020; 124 (2): 171–178.e2, doi: 10.1016/j.anai.2019.11.007.Štítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Glenmark

Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se