Zlepšení symptomů žilního onemocnění dolních končetin – metaanalýza klinických studií

23. 4. 2019

Chronické žilní onemocnění dolních končetin (CVD – chronic venous disease) postihuje až 40 % obyvatel vyspělých zemí. Na příznaky CVD pozitivně působí kombinace venoaktivních léčivých látek: extrakt z rostliny Ruscus aculeatus, dále hesperidin methylchalkon a vitamin C, které jsou obsaženy v přípravku Cyclo 3 Fort. Jeho účinnosti u pacientů s CVD se věnovala i metaanalýza publikovaná v časopisu International Angiology.

Vznik a projevy onemocnění

Mezi příznaky CVD patří pocit tíhy v nohou, otoky nohou a brnění. Ačkoliv se jedná o onemocnění s nízkou mortalitou, vede kvůli své chronicitě k dlouhodobé pracovní neschopnosti, a proto představuje významnou ekonomickou zátěž. Velký podíl na vysoké prevalenci CVD mají mj. sedavý způsob života, obezita a stoupající věk obyvatelstva.

Žilní systém v dolních končetinách tvoří povrchové a hluboké žíly, navzájem propojené spojkami čili perforátory. Návrat žilní krve proti gravitaci se děje především díky žilním chlopním a práci svalově-žilní pumpy v lýtku. Porucha tohoto systému vede k žilní hypertenzi, která se přenáší i do mikrocirkulace a má za následek kožní a podkožní projevy CVD – nejčastěji křečové žíly (varixy), později i bércový vřed.

Metaanalýza klinických studií

Pro ověření účinnosti přípravku obsahujícího extrakt z rostliny Ruscus aculeatus, hesperidin methylchalkon a vitamin C při zmírňování příznaků CVD byly shromážděny výsledky randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studií. Celkem bylo pro účely metaanalýzy vybráno 10 studií s nízkým rizikem zkreslení výsledků, jež zahrnovaly data 719 pacientů.

Výsledky

Co se týče kvalitativních výsledků, ve srovnání s placebem přípravek Cyclo 3 Fort signifikantně zmírnil hlavní příznaky CVD na dolních končetinách, včetně bolesti, únavy, otoků a těžkosti nohou, dále křeče, svědění a parestezie.

V rámci kvantitativní analýzy se ukázalo, že trojkombinace látek obsažená v testovaném přípravku ve srovnání s placebem (hodnocená jako kategoriální proměnná) snížila bolestivost nohou (poměr rizik [RR] 0,35; p = 0,01; počet pacientů nutných k tomu, aby alespoň u jednoho došlo k požadovanému účinku [NNT – number needed to treat] činil 5). Dalšími signifikantně zlepšenými parametry byly těžkost nohou (RR 0,26; p < 0,00001; NNT 2,4), pocit otoku nohou (RR 0,53; p < 0,0001; NNT 4), parestezie (RR 0,27; p < 0,0001; NNT 1,8), celkové symptomy (RR 0,54; p < 0,00001; NNT 4,3) a celkový počet žilních příznaků (RR 0,41; p = 0,002).

Při hodnocení jako kontinuální proměnná testovaný přípravek ve srovnání s placebem snížil bolesti (standardizovaný průměrný rozdíl [SMD] –0,80; 95% interval spolehlivosti [CI] –1,21 až –0,39), těžkost nohou (SMD –1,23; 95% CI –1,60 až –0,86), únavu (SMD –1,16; 95 % CI –1,71 až –0,61), pocit otoku nohou (SMD –2,27; 95% CI –3,83 až –0,70) a parestezie (SMD –0,86; 95% CI –1,51 až –0,21). V souvislosti s otoky nohou oproti placebu snížil obvod v kotníku (SMD –0,74; 95% CI –1,01 až –0,47) a také objem celé nohy (SMD –0,61; 95% CI –0,91 až –0,31).

Závěr

Přípravek obsahující extrakt z rostliny Ruscus aculeatus, hesperidin methylchalkon a vitamin C ve sledovaných parametrech prokázal vysokou účinnost z hlediska zmírňování příznaků CVD na dolních končetinách.

(jtr)

Zdroj: Kakkos S. K., Allaert F. A. Efficacy of Ruscus extract, HMC and vitamin C, constituents of Cyclo 3 Fort®, on improving individual venous symptoms and edema: a systematic review and meta-analysis of randomized double-blind placebo-controlled trials. Int Angiol 2017; 36: 93–106, doi: 10.23736/S0392-9590.17.03815-9.Štítky
Angiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se