Klinický a farmakologický efekt extraktu z listnatce, hesperidin methylchalkonu a vitaminu C v terapii chronického žilního onemocnění

9. 10. 2019

Kombinace extraktu z listnatce pichlavého, hesperidin methylchalkonu a vitaminu C se v terapii chronického žilního onemocnění v evropských zemích využívá již více než 50 let. Za tuto dobu došlo k výraznému posunu v chápání etiopategeneze onemocnění, díky čemuž bylo možné alespoň částečně vysvětlit farmakologický a klinický efekt trojkombinační terapie.

Úvod

Extrakt z listnatce pichlavého (Ruscus aculeatus) působí na cirkulaci komplexně na několika úrovních, a to na vény, kapiláry a lymfatický systém. Účinkuje jako parciální agonista na muskarinových receptorech M1 a M3, díky čemuž vyvolává vazokonstrikci a snižuje tak hemostázu. V kombinaci s hesperidin methylchalkonem a vitaminem C synergicky zvyšuje kapilární rezistenci. Extrakt z listnatce také snižuje makromolekulární permeabilitu a zvyšuje kontraktilitu v oblasti kapilárního a lymfatického systému. Účinnost a bezpečnost trojkombinační terapie byla doložena řadou in vitro a in vivo studií.

Výsledky klinických studií

Vazokonstrikční efekt trojkombinační terapie byl kromě in vitro studií potvrzen i klinickou studií, kterou publikovali Jäger et al. Studie hodnotila účinnost trojkombinační terapie na průměr žil měřený pomocí duplexní ultrasonografie. Její výsledky potvrdily signifikantní snížení průměru popliteální žíly u stojícího pacienta 2 hodiny po podání léku v porovnání s výchozím stavem (1,17 ± 0,22 vs. 1,21 ± 0,24 cm; p = 0,009), po týdnu terapie bylo pozorováno signifikantní zúžení průměru také v oblasti femorální žíly (1,72 ± 0,19 vs. 1,75 ± 0,21 cm; p = 0,02).

Vazokonstrikce spolu se snížením kapilární permeability by měla vést k redukci otoků dolních končetin. Tento efekt potvrdili ve své studii například Buzzi et al. Studie se zúčastnilo celkem 60 pacientů trpících chronickým žilním onemocněním. Při podávání trojkombinační terapie došlo oproti podávání placeba k signifikantní redukci obvodu kotníků (−4,7 vs. −1,0 cm; p = 0,02). K obdobnému závěru dospěla také práce, kterou publikovali Montes de Oca Narvaez et al. Otevřené studie se zúčastnilo 170 pacientů s bolestmi, otoky a křečemi v dolních končetinách. Po 6měsíční terapii bylo bez bolesti 80 % pacientů, bez otoků 77 % pacientů a bez křečí 87 % pacientů. Tyto výsledky spolu se zvýšením kvality života nemocných po 12týdenní terapii dále potvrdila studie, kterou publikovali Guex et al. (p < 0,001).

Jednu z nejdůležitějších studií potvrzujících efektivitu a bezpečnost trojkombinační terapie představuje práce, kterou provedli Boyle et al. Do metaanalýzy několika desítek studií bylo zahrnuto celkem 10 246 pacientů. V rámci 4bodové škály závažnosti příznaků (0 = žádné symptomy; 3 = závažné symptomy) došlo při terapii extraktem z listnatce pichlavého, hesperidin methylchalkonem a vitaminem C k poklesu závažnosti bolesti o 0,44 (SE 0,12; p = 0,02), křečí o 0,26 (SE 0,08; p = 0,025), pocitu těžkosti o 0,53 (SE 0,11; p = 0,001) a parestezií o 0,29 (SE 0,10; p = 0,031) v porovnání s placebem.

Závěr

Signifikantní klinické účinky kombinace extraktu z listnatce pichlavého, hesperidin methylchalkonu a vitaminu C byly prokázány řadou in vitro a in vivo studií. Díky těmto výsledkům bylo trojkombinační terapii v rámci nových guidelines uděleno silné doporučení v terapii chronického žilního onemocnění.

(holi)

Zdroje:
1. Allaert F. A. Combination of Ruscus aculeatus extract, hesperidin methyl chalcone and ascorbic acid: a comprehensive review of their pharmacological and clinical effects and of the pathophysiology of chronic venous disease. Int Angiol 2016; 35 (2): 111–116.
2. Jäger K., Eichlisberger R., Jeanneret Ch., Lobs K. H. Pharmacodynamic effects of ruscus extract (Cyclo 3 Fort®) on superficial and deep veins in patients with primary varicose veins assessment by duplex sonography. Clin Drug Invest 1999; 17: 265–273.
3. Buzzi A., Parrado F. A study of the efficacy and tolerability of a preparation containing Ruscus aculeatus in the treatment of chronic venous insufficiency of the lower limbs. Clin Drug Invest 1999; 18: 255–261.
4. Montes de Oca Narváez J. Effectiveness of Fabroven®/Cyclo3Fort® in the functional symptomatology of chronic venous insufficiency of the lower limbs. Revista mexicanade angiologia 2007; 35: 70–77.
5. Guex J. J., Enriquez Vega D. M., Avril L. et al. Assessment of quality of life in Mexican patients suffering from chronic venous disorder − impact of oral Ruscus aculeatus-hesperidin-methyl-chalcone-ascorbic acid treatment − 'QUALITY Study'. Phlebology 2009; 24 (4): 157−165, doi: 10.1258/phleb.2009.008066.
6. Vanscheidt W., Jost V., Wolna P. et al. Efficacy and safety of a Butcher‘s broom preparation (Ruscus aculeatus L. extract) compared to placebo in patients suffering from chronic venous insufficiency. Arzneimittelforschung 2002; 52: 243–250.
7. Boyle P., Diehm C., Robertson C. Meta-analysis of clinical trials of Cyclo 3 Fort in the treatment of chronic venous insufficiency. Int Angiol 2003; 22 (3): 250–262.Štítky
Angiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se