Varixy dolných končatín vo vzťahu k dispozičným faktorom a faktorom fyzického pracovno-popracovného zaťaženia

21. 1. 2019

Varixy dolných končatín patria medzi najrozšírenejšie choroby venózneho systému a postihujú 15–20 % dospelého obyvateľstva. Popri uznávaných dedičných faktoroch sa venuje v literatúre málo pozornosti sledovaniu možného vplyvu fyzického zaťaženia v práci a po práci na manifestáciu varixov.

Autori vybrali v r. 2010/11 na hodnotenie skupinu 177 čakateľov na indikovanú operáciu varixov dolných končatín (DK). V celom súbore bolo 125 žien s priemernym vekom 47,9 ± 11,2 rokov (x̅ ± SD) a 52 mužov s priemernym vekom 38,9 ± 5,2 rokov s body mass indexom BMI = 25,7 ± 4,5 (NS rozdiel v hmotnosti medzi mužmi a ženami). Nadmerná hmotnosť a obezita s BMI nad 25 bola u  48,02 % celého súboru.

Obéznymi boli podľa anamnézy v 43,5 % aj rodičia čakateľov. Až u 145 členov celého súboru (81,9 %) bol v rodinnej anamnéze zistený výskyt varixov aj u jedného, niekedy aj u oboch ich rodičov.

Autori sledovali priemerný počet hodín, ktoré ženy a muži trávili v priebehu 24 hodín v horizontálnej, vertikálnej a v sediacej polohe.

Pri hodnotení fyzickej zaťaženosti končatín v práci zaznamenali u osôb, ktoré v práci stáli viac ako 50 % pracovnej zmeny, 44,1% výskyt varixov DK, kým u osôb, ktoré mali sedavé zamestnanie v rozsahu viac ako polovicu pracovnej zmeny, malo varixy menej osôb – 19,2 %. Dvíhanie bremien nemalo v sledovanom súbore vplyv na výskyt varixov. Autori sledovali aj charakter a rôznu dĺžku trvania obtiaží, počet práceneschopností, medikamentóznu a inú liečbu po obdobie, kedy sa realizovala operácia varixov s metódou Endovenous Laser Treatment. V sledovanom súbore sa pooperačne nevyskytli žiadne, ani menej závažné komplikácie. V prevencii varixov sa upozorňuje na potrebu redukcie hmotnosti, statického zaťaženia dolných končatín v práci, čo môže zabrzdiť, spomaliť objavenie sa varixov aj na ev. disponovanom teréne. Autori považujú za dôležitú aj včasnú diagnostiku a pri neúspechu konzervatívnej liečby navrhujú skoršiu indikáciu operácie varixov.Štítky
Angiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se