Postavení extraktu z listnatce, hesperidin methylchalkonu a vitaminu C v terapii chronického žilního onemocnění

25. 4. 2019

Etiopatogeneze chronického žilního onemocnění je velmi komplexní a dosud není zcela objasněna. Na současném trhu je k dispozici řada přípravků označených jako venofarmaka. Jenom část z nich však působí komplexně na venózní, kapilární a lymfatický systém. Významné postavení v terapii zastává kombinace extraktu z listnatce pichlavého, hesperidin methylchalkonu a vitaminu C, jejíž účinek byl doložen řadou studií.

Úvod

Zásadní roli v rozvoji chronického žilního onemocnění zastávají endotelové buňky. Na jejich povrchu se nacházejí muskarinové receptory, jejichž role v rozvoji onemocnění ještě není zcela objasněna. Důležitý krok v pochopení účinků muskarinových receptorů poskytla preklinická studie, kterou publikovali Bouskela et al. Jako první prokázali, že extrakt z listnatce pichlavého (Ruscus aculeatus) působí jako parciální agonista muskarinových receptorů M1 a M3, díky čemuž vyvolává vazokonstrikci a snižuje tak hemostázu.

Extrakt z Ruscus aculeatus působí komplexně na třech úrovních, a to na vény, kapiláry a lymfatický systém. Kromě venokonstrikčního účinku také snižuje makromolekulární permeabilitu, počet rolujících a adherovaných leukocytů a působí tak protizánětlivě. Extrakt z Ruscus aculeatus, hesperidin methylchalkon a vitamin C synergicky zvyšují kapilární rezistenci, přičemž tento efekt je nejvíce patrný u vitaminu C, nejspíše díky jeho silnému antioxidačnímu účinku.

Výsledky studií

Efekt trojkombinační terapie byl doložen řadou klinických studií. Díky těmto výsledkům byly účinky této kombinace v rámci revize nových guidelines oceněny silným doporučením. Výsledky randomizovaných klinických studií byly zhodnoceny ve třech metaanalýzách.

Metaanalýza, kterou publikovali Boyle et al., zahrnovala 20 randomizovaných placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených studií, 5 randomizovaných studií hodnotících účinnost trojkombinační terapie oproti jinému venofarmaku a 6 jednoramenných studií. Do metaanalýzy tak bylo zahrnuto celkem 10 246 pacientů. V rámci 4bodové škály závažnosti příznaků (0 = žádné symptomy; 3 = závažné symptomy) došlo při terapii extraktem z listnatce pichlavého, hesperidin methylchalkonem a vitaminem C k poklesu závažnosti bolesti o 0,44 (SE 0,12; p = 0,02), křečí o 0,26 (SE 0,08; p = 0,025), pocitu těžkosti o 0,53 (SE 0,11; p = 0,001) a parestezií o 0,29 (SE 0,10; p = 0,031) v porovnání s placebem. Navíc došlo k signifikantnímu poklesu žilní kapacity o 0,70 ml/100 ml (SE 0,19; p = 0,014).

Metaanalýza, kterou publikovali Allaert et al., porovnávala redukci perimaleolárních venózních otoků při užívání různých venofarmak v porovnání s placebem nebo jinými venofarmaky. V rámci trojkombinační terapie byla analyzována data ze 4 randomizovaných klinických studií o celkovém počtu 115 pacientů. Trojkombinační terapie prokázala signifikantní superioritu při redukci perimaleolárních otoků v porovnání s placebem (p < 0,0001), s poklesem o −0,58 ± 0,47 cm (interval spolehlivosti [CI] −0,65 až −0,51).

Pro účely metaanalýzy, kterou publikovali Kakkos et al., bylo vybráno celkem 10 studií čítajících 719 pacientů. Trojkombinace účinných látek ve srovnání s placebem signifikantně redukovala bolestivost nohou (poměr rizik [RR] 0,35; p = 0,01; number needed to treat [NNT] 5), těžkost nohou (RR 0,26; p < 0,00001; NNT 2,4), pocit otoku nohou (RR 0,53; p < 0,0001; NNT 4), parestezie (RR 0,27; p < 0,0001; NNT 1,8), celkové symptomy (RR 0,54; p < 0,00001; NNT 4,3) a celkový počet žilních příznaků (RR 0,41; p = 0,002).

Závěr

Extrakt z Ruscus aculeatus ve studiích prokázal komplexní efekt na venózní, kapilární i lymfatický systém a protizánětlivou aktivitu. Nové výzkumy naznačují, že tento účinek může být alespoň částečně daný působením na muskarinové receptory. Signifikantní klinické účinky kombinace extraktu z listnatce pichlavého, hesperidin methylchalkonu a vitaminu C byly prokázány ve třech metaanalýzách. Díky těmto výsledkům byla trojkombinační terapie v nových guidelines oceněna silným doporučením v terapii chronického žilního onemocnění.

(holi)

Zdroje:
1. Jawien A., Bouskela E., Allaert F. A., Nicolaides A. N. The place of Ruscus extract, hesperidin methyl chalcone, and vitamin C in the management of chronic venous disease. Int Angiol 2017; 36 (1): 31–41, doi: 10.23736/S0392-9590.16.03788-3.
2. Bouskela E. Effects of Ruscus extract on the microcirculation are mediated by muscarinic receptors. Abstracts from the 16th annual meeting of the European Venous Forum, St. Petersburg, 2015 Jul 2–4.
3. Boyle P., Diehm C., Robertson C. Meta-analysis of clinical trials of Cyclo 3 Fort in the treatment of chronic venous insufficiency. Int Angiol 2003; 22 (3): 250–262.
4. Allaert F. A. Meta-analysis of the impact of the principal venoactive drugs agents on malleolar venous edema. Int Angiol 2012; 31 (4): 310–315.
5. Nicolaides A., Kakkos S., Baekgaard N. et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines according to scientific evidence. Part I. Int Angiol 2018 Jun; 37 (3): 181–254, doi: 10.23736/S0392-9590.18.03999-8.
6. Kakkos S. K., Allaert F. A. Efficacy of Ruscus extract, HMC and vitamin C, constituents of Cyclo 3 Fort®, on improving individual venous symptoms and edema: a systematic review and meta-analysis of randomized double-blind placebo-controlled trials. Int Angiol 2017; 36: 93–106, doi: 10.23736/S0392-9590.17.03815-9. Štítky
Angiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se