Chronické žilní onemocnění − současné trendy v léčbě

14. 2. 2019

Chronická žilní onemocnění (CVD), konkrétně rozšíření žil, postihují téměř polovinu dospělé populace. Součástí konzervativní léčby je užívání venofarmak. Metaanalýza hodnotící účinnost třísložkového venofarmaka obsahujícího hesperidin methylchalkon, extrakt z Ruscus aculeatus a kyselinu askorbovou potvrzuje jeho přínosy v léčbě CVD.

Incidence a prevalence CVD

Rozšířením žil různého rozsahu trpí až polovina populace v dospělém věku, varixy se týkají přibližně pětiny populace. Rozsah varikozity ovšem nemusí korelovat s mírou symptomů, proto údaje o počtu pacientů nemusejí být zcela přesné. Známé jsou ovšem hlavní rizikové faktory, mezi něž patří pozitivní rodinná anamnéza, vyšší věk, obezita či prudké zvyšování nitrohrudního a nitrobřišního tlaku.

Diagnostika a léčba

Základem diagnostiky CVD je pečlivé vyšetření pacienta vestoje a duplexní ultrasonografie s mapováním povrchových žil určená ke zjištění patologie žilního návratu. Podle nálezu je možné klasifikovat klinické stadium nemoci od stupně C1 (mírná patologie projevující se metličkami) až po stadium C6 (ulcerace).

Terapie pacientů s chronickými žilními chorobami je v případě konzervativní léčby založena na režimových opatřeních, kompresi a podávání venofarmak. Chirurgická léčba procházela v uplynulých letech značným rozvojem a jejím základem jsou zákroky odstraňující patologický reflux na velké, případně malé safeně, ambulantní endovaskulární výkony spočívající v termickém ošetření insuficientní žíly nebo mechanochemické ošetření a pěnová skleroterapie.

Venofarmaka a jejich účinnost

Farmakologická léčba se řídí mezinárodními doporučeními pro léčbu CVD, která jako nejúčinnější hodnotí mikronizovanou purifikovanou flavonoidní frakci (MPFF). Kromě MPFF se v ČR užívá třísložkové venofarmakum obsahující hesperidin methylchalkon, extrakt z Ruscus aculeatus a kyselinu askorbovou.

Účinnost tohoto venofarmaka z hlediska zlepšení žilních symptomů a otoků končetin hodnotila metaanalýza 10 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií, kterých se celkem zúčastnilo více než 700 pacientů s CVD. Z výsledků vyplývá, že ve srovnání s placebem extrakt z Ruscus aculeatus snižuje bolest nohou (relativní riziko [RR] 0,35; p = 0,01; number needed to treat [NNT]* = 5), těžkost dolních končetin (RR 0,26; p < 0,00001; NNT = 2,4), pocity otékání nohou (RR 0,53; p < 0,001; NNT = 4), parestezie (RR 0,27; p < 0,0001; NNT = 1,8), celkové příznaky (RR 0,54; p < 0,00001; NNT = 4,3) a celkový počet žilních symptomů (RR 0,41; p = 0,002).

Metaanalýza také ukázala, že venofarmaka obsahující extrakt z Ruscus aculeatus ve srovnání s placebem významně zmenšují obvod kotníků (standardizovaný rozdíl průměrů [SMD] = –0,74; 95% CI –1,01 až –0,47) a obvod dolních končetin.

Shrnutí přínosů třísložkového venofarmaka

Extrakt z Ruscus aculeatus (suchý listnatcový extrakt) obnovuje pružnost cévní stěny a zrychluje průtok krve v žilách a lymfatických cévách, čímž zabraňuje městnání. Hesperidin methylchalkon a kyselina askorbová zmírňují patologické změny cévní stěny a snižují zvýšenou propustnost a fragilitu kapilár. Užívání třísložkového venofarmaka je vysoce účinné při snižování bolesti a těžkosti nohou, zmírňování brnění dolních končetin a otoků kotníků i celých nohou (s výrazným zmenšením obvodu) u nemocných s CVD.

(pak)

*NNT je parametr, který vyjadřuje, kolik pacientů je zapotřebí léčit, aby došlo ke zlepšení určitého symptomu či obtíží u jednoho z nich. 

Zdroje:
1. Čilíková K. Přichází inovace doporučení pro léčbu CVD. Terapie 2018; 5: 8–10.
2. Kakkos S. K., Allaert F. A. Efficacy of Ruscus extract, HMC and vitamin C, constituents of Cyclo 3 fort, on improving individual venous symptoms and edema: a systematic review and meta-analysis of randomized double-blind placebo-controlled trials. Int Angiol 2017; 36 (2): 93−106, doi: 10.23736/S0392-9590.17.03815-9.Štítky
Angiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se