Další z pozitivních účinků diosminu − vliv na oxidativní stres

11. 2. 2020

Diosmin je zavedeným léčivem v terapii chronické žilní insuficience. Je známo, že účinkuje několika různými mechanismy. Studie polských autorů podává důkaz o jeho schopnosti snižovat oxidativní stres.

Diosmin a jeho účinky

Diosmin je flavonoidní glykosid s řadou pozitivních farmakologických účinků. In vitro a in vivo studiemi byl potvrzen jeho antioxidační, protizánětlivý a antimutagenní účinek, ale také antiulcerózní nebo hypoglykemizující působení. V klinickém výzkumu a praxi se osvědčil jako venofarmakum, jeho hlavní indikací je v dnešní době léčba příznaků chronické žilní insuficience. Diosmin snižuje u pacientů bolesti a otoky končetin, protože podporuje lymfatickou drenáž a mikrocirkulaci, zvyšuje kapilární rezistenci, cévní tonus a žilní elasticitu. Inhibicí syntézy prozánětlivých cytokinů redukuje zánětlivé projevy, a tím i uvolňování volných kyslíkových radikálů. 

Vliv na oxidativní stres

Studie polských autorů posuzovala vliv diosminu na oxidativní stres, který se podílí na řadě onemocnění. Míra oxidativního stresu byla hodnocena na základě hladin izoprostanů v plazmě pacientů, kteří byli léčení diosminem pro chronickou žilní insuficienci. Izoprostany jsou produkty neenzymatické oxidace kyseliny arachidonové, a jsou proto významnými markery oxidativního stresu.

Průběh a výsledky studie

Studie se zúčastnilo 47 pacientů, u kterých byla zahájena léčba diosminem v dávce 1200 mg denně. Před započetím léčby byla střední hladina izoprostanů 39,65 ± 42,1 pg/ml, po 3 měsících léčby poklesla na 23,97 ± 31,3 pg/ml, rozdíl byl statisticky signifikantní. K signifikantnímu poklesu došlo u 25 léčených, k nesignifikantnímu poklesu u 12, ke zvýšení u 7 a u 3 pacientů byla hladina izoprostanů abnormálně vysoká − nejspíš z důvodu jiného onemocnění spojeného s oxidativním stresem, jež se u nich během léčby objevilo.

Ve studované skupině bylo identifikováno 14 kuřáků, u kterých autoři na začátku studie předpokládali vyšší hladiny izoprostanů oproti nekuřákům kvůli obsahu oxidantů v cigaretovém kouři a inhibici antioxidačních enzymů nikotinem. Signifikantní rozdíl na počátku studie však prokázán nebyl, nicméně podíl pacientů s extrémně vysokou hladinou izoprostanů byl u kuřáků vyšší (35,7 vs. 24,2 %). Pokles hladiny izoprostanů byl po 3 měsících léčby diosminem výraznější u kuřáků (z 42,96 na 7,74 pg/ml) než u nekuřáků, u nichž nebyla změna ani statisticky signifikantní. 

Závěr

I přes vysokou variabilitu hladin izoprostanů studie prokázala pozitivní vliv diosminu na snižování oxidativního stresu. Jako nejvýraznější byl tento efekt pozorován u kuřáků.

(pab)

Zdroj: Feldo M., Woźniak M., Wójciak-Kosior M. et al. Influence of diosmin treatment on the level of oxidative stress markers in patients with chronic venous insufficiency. Oxid Med Cell Longev 2018; 2018: 2561705, doi: 10.1155/2018/2561705.Štítky
Dermatologie Diabetologie Gynekologie a porodnictví Chirurgie všeobecná Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se