Bezpečnost a účinnost kombinace buprenorfinu a naloxonu u těhotných žen závislých na opioidech

3. 3. 2017

Cílem kanadské observační studie bylo zjistit bezpečnost a účinek kombinace buprenorfin/naloxon, která se používá při léčbě závislosti na opioidech v těhotenství. Tato závislost se rozšířila ve venkovských a odlehlých oblastech kanadského regionu Severozápadní Ontario, kde postihuje až 28−30 % těhotných žen. Substituční terapie metadonem není v této lokalitě dostupná.

Úvod

Buprenorfin lze v Kanadě získat v rámci zvláštního přístupového programu, ale mezi podáním žádosti a doručením léku je dlouhá časová prodleva. Řeší se to tak, že se těhotným ženám začne podávat snadno dostupný buprenorfin/naloxon. Mnohé ženy v důsledku tohoto zpoždění užívaly tuto kombinaci v časném těhotenství až do druhého trimestru, jiné se rozhodly u ní zůstat během celého těhotenství.

Hledisko bezpečnosti

Mezinárodní a národní směrnice doporučují kombinaci buprenorfin/naloxon v době těhotenství vysadit a přejít na buprenorfin, protože se vyskytly obavy z účinku naloxonu na vývoj plodu. Kromě toho má užívání buprenorfinu/naloxonu během těhotenství posoudit lékař. Buprenorfin/naloxon má být používán během těhotenství, pouze pokud potenciální přínos léčby převáží potenciální riziko pro plod.

Dosud se neobjevily zprávy o teratogenitě ani u lidí, ani u zvířat. Bylo však třeba ověřit další parametry bezpečnosti: potratovost, počet živě a mrtvě narozených dětí, počet předčasných porodů, výskyt neonatálního abstinenčního syndromu (NAS) a funkčních deficitů či porodní hmotnost.

Metodika studie

Retrospektivní kohortová studie probíhala od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015. Bylo do ní zařazeno 855 těhotných žen a matek s novorozenci. 62 žen užívalo buprenorfin/naloxon v průběhu těhotenství, 3 ženy během všech tří trimestrů a po porodu. 48 žen užívalo kombinaci před otěhotněním a v prvním trimestru, pak byly převedeny na buprenorfin. U dalších trvala expozice této kombinaci různě dlouhou dobu. 11 žen přešlo na buprenorfin/naloxon během těhotenství. Průměrná délka užívání byla 121,4 ± 75,5 dne, v denní dávce 8,2 ± 5,8 mg, podával se sublingválně.

První kontrolní skupina zahrnovala 618 žen, které v době těhotenství neužívaly opioidy, zatímco 159 žen ze druhé kontrolní skupiny v jejich užívání pokračovalo.

Výsledky

Ve skupině užívající buprenorfin/naloxon se nevyskytlo ani jedno mrtvě narozené dítě, ve skupině bez opioidů se narodilo 5 mrtvých dětí, ve skupině s opioidy jedno. Ve skupině bez opioidů bylo zjištěno 5 vrozených vad, ve skupině s opioidy se nevyskytla žádná, ve skupině s buprenorfinem/naloxonem 2 vrozené vady. Tento počet však nepřesáhl množství běžné v obecné populaci.

Nebyly zjištěny rozdíly v gestačním věku při narození, v Apgar a NAS skóre, počtu císařských řezů, poporodním krvácení, nutnosti hospitalizace nebo přesunu do terciární péče. Léčba buprenorfinem/naloxonem snížila pravděpodobnost užití drog v těhotenství na 0,13 (0,06−0,29) v porovnání se skupinou užívající nedovolené opioidy.

Závěr

Studie prokázala bezpečnost a účinnost léčby opioidní závislosti v těhotenství pomocí kombinace buprenorfin/naloxon. Její výhodou je nižší riziko předávkování a snadnější preskripce než u metadonu. Nedošlo ke zvýšení vrozených vad a potratů. Ženy zařazené do léčebného programu měly děti s vyšší porodní hmotností a užívaly méně často marihuanu než ženy z opioidové skupiny.

(lkt)

Zdroj: Jumah N. A., Edwards C., Balfour-Boehm J. et al. Observational study of the safety of buprenorphine+naloxone in pregnancy in a rural and remote population. BMJ Open 2016 Oct 31; 6 (10): e011774, doi: 10.1136/bmjopen-2016-011774.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se