Ověřený efekt lokální léčby u streptokokové a virové faryngitidy

6. 11. 2017

Lokální léčba akutních faryngitid je předmětem jistých kontroverzí – někdy je její efekt považován za spíše „hygienický“ než léčebný. Přesto jsou různé lokální přípravky u pacientů v oblibě, ulevují od bolesti, často zlepší polykání. Mají lokální léky skutečný analgetický a léčebný účinek, nebo se jedná jen o placebo efekt? Touto otázkou se zabývali turečtí autoři studií publikovaných v roce 2010 a 2011. Jednalo se o multicentrické prospektivní randomizované dvojitě slepé studie kontrolované placebem. V obou pracích je hodnocen efekt ústního spreje aplikovaného 4× denně, ve kterém analgetickou a současně protizánětlivou složku představoval benzydamin-hydrochlorid 1,5 mg/ml.

Streptokoková tonzilofaryngitida

Standardem léčby akutní streptokokové tonzilofaryngitidy je penicilin. Do studie byli zařazeni pacienti s touto diagnózou a léčbou ve věku 15–65 let. K per os penicilinu byl přidán ústní sprej s obsahem účinné látky (72 pacientů) nebo placebo v kontrolní skupině 75 pacientů.

Při zařazení do studie a 7. den léčby byl hodnocen klinický obraz. 5 symptomů infekce, jako jsou otoky, lymfadenopatie apod., bylo popsáno pomocí 4bodové škály (0 = normální nález; 3 = těžké změny). Sečtením bodů bylo získáno celkové skóre klinických symptomů.

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu bylo provedeno pomocí vizuální analogové škály (VAS) a dopad na kvalitu života zjištěn prostřednictvím standardizovaného dotazníku 36-Item Short Form Survey. Další dotazník byl zaměřen na lokální a celkové vedlejší účinky léčby.

Výsledky lokální léčby

Vstupní průměrné skóre klinických symptomů se významně nelišilo: 12,86 ve skupině užívající účinnou látku, 13,08 ve skupině s placebem. Po 7 dnech ve skupině s benzydaminem bylo dosaženo skóre 3,12, zatímco při užívání placeba 6,07. Tento rozdíl je statisticky významný (p < 0,001).

Také na deseticentimetrové vizuální analogové škále byly zaznamenány rozdíly: z úvodního průměru 7,47 byl již třetí den patrný pokles na 4,13 a 7. den na 2,78 při aplikaci benzydaminu. Při aplikaci placeba bylo z původních 7,45 dosaženo hodnot 5,52 a 3,96. Ve 3. i v 7. dni léčby jsou rozdíly statisticky významné v neprospěch placeba.

Dotazník Short Form 36 neukázal významný rozdíl v hodnocení kvality života při srovnání obou větví studie.

Virová faryngitida

Nejčastější příčinou akutních zánětů hltanu však nejsou streptokoky, častěji se jedná o virózy. Virová faryngitida může být doprovázena horečkou a typické jsou silné odynofagie. Rozlišení virové a bakteriální faryngitidy není jednoduché, pomůckou mohou být některé skórovací systémy.

U virové faryngitidy jsme odkázáni na léčbu symptomatickou. Mezi její hlavní úkoly patří úleva od bolesti a zlepšení perorálního příjmu.

Druhá zmiňovaná studie se zabývá účinností lokální léčby u virových faryngitid v kombinaci s perorálně užívaným paracetamolem 500 mg 4× denně. Studii dokončilo 164 pacientů ve věku 17−81 let, z nichž 80 užívalo 4× denně ústní sprej s obsahem benzydaminu, 84 pak ústní sprej s placebem (kontrolní skupina). Výstupem byl záznam bolesti na 10cm škále VAS a hodnocení kvality života pomocí standardizovaného dotazníku Short Form 36.

Účinnost potvrzena

Vstupní průměrné skóre bolesti na VAS činilo 7,41, resp. 7,76 v kontrolní skupině. Již 3. den léčby a poté i v 7. dni byl zaznamenán statisticky významný rozdíl v neprospěch placeba: pokles hodnot na 4,15, resp. 2,83 ve skupině s účinnou látkou, zatímco v kontrolní skupině s placebem byly zaznamenány hodnoty 6,31 a 5,01 ve 3. a 7. dni léčby.

Dopad infekce na zhoršení kvality života byl ve 3. dni léčby srovnatelný v obou skupinách. Nicméně 7. den léčby bylo zaznamenáno statisticky významné zlepšení skóre ve prospěch spreje s obsahem benzydaminu.

Nežádoucí účinky lokální léčby − pouze mírné

Ani v jedné ze studií nebyly zaznamenány vážné nežádoucí účinky. Pokud se vyskytly nějaké nežádoucí účinky, jednalo se nejčastěji o mírné změny chuti a mírnou až středně závažnou hypestezii ústní sliznice.

Shrnutí pro praxi

  • Klinické studie naznačují, že lokální léčba má u tonzilofaryngitid své opodstatnění. V kombinaci s per os medikací pomáhá k rychlejšímu ústupu potíží, úlevě od bolesti a zlepšuje i objektivní symptomy infekce.
  • Příčina tonzilofaryngitidy není pro lokální terapii podstatná. Tu lze doporučit i přesto, že v mnoha případech nejsme schopni přesně určit etiologii. Ústní sprej pomůže u virózy i u typické streptokokové infekce.
  • Aplikace ústního spreje se vyznačuje velmi dobrou tolerancí ze strany nemocných. Ve studiích nebyly zaznamenány závažné nežádoucí účinky, u žádného pacienta nemusela být léčba přerušena.

(thr)

Zdroj:
1. Cingi C., Songu M., Ural A. et al. Effect of chlorhexidine gluconate and benzydamine hydrochloride mouth spray on clinical signs and quality of life of patients with streptococcal tonsillopharyngitis: multicentre, prospective, randomised, double-blinded, placebo-controlled study. J Laryngol Otol 2011; 125 (6): 620–625, doi: 10.1017/S0022215111000065.
2. Cingi C., Songu M., Ural A. et al. Effects of chlorhexidine/benzydamine mouth spray on pain and quality of life in acute viral pharyngitis: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Ear Nose Throat J 2010; 89 (11): 546–549.Štítky
Farmacie Otorinolaryngologie Stomatologie Farmaceutický asistent
Nejnovější kurzy
Záněty dutiny ústní a hltanu
Autoři: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se