Ověřený efekt lokální léčby u streptokokové a virové faryngitidy

6. 11. 2017

Lokální léčba akutních faryngitid je předmětem jistých kontroverzí – někdy je její efekt považován za spíše „hygienický“ než léčebný. Přesto jsou různé lokální přípravky u pacientů v oblibě, ulevují od bolesti, často zlepší polykání. Mají lokální léky skutečný analgetický a léčebný účinek, nebo se jedná jen o placebo efekt? Touto otázkou se zabývali turečtí autoři studií publikovaných v roce 2010 a 2011. Jednalo se o multicentrické prospektivní randomizované dvojitě slepé studie kontrolované placebem. V obou pracích je hodnocen efekt ústního spreje aplikovaného 4× denně, ve kterém analgetickou a současně protizánětlivou složku představoval benzydamin-hydrochlorid 1,5 mg/ml.

Streptokoková tonzilofaryngitida

Standardem léčby akutní streptokokové tonzilofaryngitidy je penicilin. Do studie byli zařazeni pacienti s touto diagnózou a léčbou ve věku 15–65 let. K per os penicilinu byl přidán ústní sprej s obsahem účinné látky (72 pacientů) nebo placebo v kontrolní skupině 75 pacientů.

Při zařazení do studie a 7. den léčby byl hodnocen klinický obraz. 5 symptomů infekce, jako jsou otoky, lymfadenopatie apod., bylo popsáno pomocí 4bodové škály (0 = normální nález; 3 = těžké změny). Sečtením bodů bylo získáno celkové skóre klinických symptomů.

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu bylo provedeno pomocí vizuální analogové škály (VAS) a dopad na kvalitu života zjištěn prostřednictvím standardizovaného dotazníku 36-Item Short Form Survey. Další dotazník byl zaměřen na lokální a celkové vedlejší účinky léčby.

Výsledky lokální léčby

Vstupní průměrné skóre klinických symptomů se významně nelišilo: 12,86 ve skupině užívající účinnou látku, 13,08 ve skupině s placebem. Po 7 dnech ve skupině s benzydaminem bylo dosaženo skóre 3,12, zatímco při užívání placeba 6,07. Tento rozdíl je statisticky významný (p < 0,001).

Také na deseticentimetrové vizuální analogové škále byly zaznamenány rozdíly: z úvodního průměru 7,47 byl již třetí den patrný pokles na 4,13 a 7. den na 2,78 při aplikaci benzydaminu. Při aplikaci placeba bylo z původních 7,45 dosaženo hodnot 5,52 a 3,96. Ve 3. i v 7. dni léčby jsou rozdíly statisticky významné v neprospěch placeba.

Dotazník Short Form 36 neukázal významný rozdíl v hodnocení kvality života při srovnání obou větví studie.

Virová faryngitida

Nejčastější příčinou akutních zánětů hltanu však nejsou streptokoky, častěji se jedná o virózy. Virová faryngitida může být doprovázena horečkou a typické jsou silné odynofagie. Rozlišení virové a bakteriální faryngitidy není jednoduché, pomůckou mohou být některé skórovací systémy.

U virové faryngitidy jsme odkázáni na léčbu symptomatickou. Mezi její hlavní úkoly patří úleva od bolesti a zlepšení perorálního příjmu.

Druhá zmiňovaná studie se zabývá účinností lokální léčby u virových faryngitid v kombinaci s perorálně užívaným paracetamolem 500 mg 4× denně. Studii dokončilo 164 pacientů ve věku 17−81 let, z nichž 80 užívalo 4× denně ústní sprej s obsahem benzydaminu, 84 pak ústní sprej s placebem (kontrolní skupina). Výstupem byl záznam bolesti na 10cm škále VAS a hodnocení kvality života pomocí standardizovaného dotazníku Short Form 36.

Účinnost potvrzena

Vstupní průměrné skóre bolesti na VAS činilo 7,41, resp. 7,76 v kontrolní skupině. Již 3. den léčby a poté i v 7. dni byl zaznamenán statisticky významný rozdíl v neprospěch placeba: pokles hodnot na 4,15, resp. 2,83 ve skupině s účinnou látkou, zatímco v kontrolní skupině s placebem byly zaznamenány hodnoty 6,31 a 5,01 ve 3. a 7. dni léčby.

Dopad infekce na zhoršení kvality života byl ve 3. dni léčby srovnatelný v obou skupinách. Nicméně 7. den léčby bylo zaznamenáno statisticky významné zlepšení skóre ve prospěch spreje s obsahem benzydaminu.

Nežádoucí účinky lokální léčby − pouze mírné

Ani v jedné ze studií nebyly zaznamenány vážné nežádoucí účinky. Pokud se vyskytly nějaké nežádoucí účinky, jednalo se nejčastěji o mírné změny chuti a mírnou až středně závažnou hypestezii ústní sliznice.

Shrnutí pro praxi

  • Klinické studie naznačují, že lokální léčba má u tonzilofaryngitid své opodstatnění. V kombinaci s per os medikací pomáhá k rychlejšímu ústupu potíží, úlevě od bolesti a zlepšuje i objektivní symptomy infekce.
  • Příčina tonzilofaryngitidy není pro lokální terapii podstatná. Tu lze doporučit i přesto, že v mnoha případech nejsme schopni přesně určit etiologii. Ústní sprej pomůže u virózy i u typické streptokokové infekce.
  • Aplikace ústního spreje se vyznačuje velmi dobrou tolerancí ze strany nemocných. Ve studiích nebyly zaznamenány závažné nežádoucí účinky, u žádného pacienta nemusela být léčba přerušena.

(thr)

Zdroj:
1. Cingi C., Songu M., Ural A. et al. Effect of chlorhexidine gluconate and benzydamine hydrochloride mouth spray on clinical signs and quality of life of patients with streptococcal tonsillopharyngitis: multicentre, prospective, randomised, double-blinded, placebo-controlled study. J Laryngol Otol 2011; 125 (6): 620–625, doi: 10.1017/S0022215111000065.
2. Cingi C., Songu M., Ural A. et al. Effects of chlorhexidine/benzydamine mouth spray on pain and quality of life in acute viral pharyngitis: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Ear Nose Throat J 2010; 89 (11): 546–549.Štítky
Farmacie Otorinolaryngologie Stomatologie Farmaceutický asistent
Nejnovější kurzy
Záněty dutiny ústní a hltanu
Autoři: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se