Trombocytopenie a krvácivé projevy spojené s Gaucherovou chorobou

22. 10. 2014

Pacienti s Gaucherovou chorobou (GD) často trpí krvácivými projevy. Někdy jim může být mylně přisouzena diagnóza idiopatické trombocytopenie. Míra krvácení u jedinců s GD může být významnější, než by odpovídalo měřenému počtu trombocytů, krvácivá diatéza je tedy komplexní a zahrnuje nejenom snížený počet trombocytů, ale také abnormity jejich funkce, nespecifické změny koagulačních proteinů a fibrinolýzy.

Krvácení je zejména slizniční a zahrnuje epistaxi či menoragii. Byla ale zaznamenaná také významnější krvácení spojená s operačními výkony či výrony do musculus iliopsoas.

Většina jedinců s GD trpí mírnou či středně těžkou trombocytopenií – medián počtu trombocytů u pacientů sledovaných v rámci Mezinárodního registru pro Gaucherovu chorobu (International Gaucher Registry) byl 85 × 109/l, přičemž 26 % pacientů mělo počet trombocytů menší než 60 × 109/l. Za primární příčinu trombocytopenie je považována sekvestrace trombocytů ve zvětšené slezině a dále snížená tvorba trombocytů v kostní dřeni infiltrované střádajícími makrofágy. Při pátrání po dalších defektech studie in vitro zatím neprokázaly defekt v hematopoetických kmenových buňkách, ale některé výsledky svědčí pro poruchu kapacity mezenchymálních kmenových buněk podpořit hematopoézu. U asi 20 % pacientů byla nalezena porucha agregace trombocytů s abnormální odpovědí na všechny testované agonisty, zejména v nízkých dávkách. Normalizace agregometrických testů byla pozorována po zahájení enzymatické substituční terapie. Jedním z možných vysvětlení je i skutečnost, že trombocyty obsahují lyzozomy a deficit glukocerebrosidázy může vést k vnitřním defektům funkce trombocytů.

Jedinou možností řešení těžké symptomatické trombocytopenie u GD byla po dlouhou dobu splenektomie. Ta vedla u téměř 90 % pacientů k vymizení trombocytopenie. Dnes je za léčbu volby považována substituční enzymatická terapie, která je doporučována u pacientů s počtem trombocytů klesajícím pod 100 × 109/l.

Několik studií také porovnávalo hemostatické abnormity (zejména změny v testech APTT, Quick, v aktivitě koagulačních faktorů, proteinu C a S, hladinách ATIII) nalezené u pacientů s GD s krvácivými symptomy. Obecně lze konstatovat, že je velmi těžké definovat klinický význam laboratorních abnormit.

Nicméně před invazivními výkony je doporučeno stanovit počet trombocytů a testy funkce trombocytů, koagulační testy APTT a Quick, hladinu fibrinogenu. Některé práce potvrdily přínos transfuze trombocytů, podání desmopressinu či kyseliny tranexamové jako prevence krvácení při stomatologických výkonech. Jelikož se hemostatické abnormity mohou při terapii enzymatickou substituční terapií vylepšovat, měly by být hemostatické testy provedeny vždy aktuálně před zvažovaným výkonem, zejména tím, který nese vysoké riziko krvácení.

(eza)

Zdroj: Thomas A. S., Mehta A., Hughes D. A. Gaucher disease: haematological presentations and complications. Br J Haematol. 2014 May; 165 (4): 427–40; doi: 10.1111/bjh.12804Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se