Postižení kostí u pacientů s Gaucherovou chorobou

2. 2. 2016

Gaucherova choroba je onemocnění postihující především orgány retikuloendotelového systému. Jejími hlavními projevy jsou hepatomegalie, splenomegalie, anémie či trombocytopenie. V neposlední řadě jsou významné také kostní projevy nemoci.

Gaucherova choroba (GD) je autosomálně recesivně dědičné onemocnění, které je svou povahou řazeno mezi střádavá onemocnění. V důsledku nedostatku lysozomálního enzymu glukocerebrosidázy dochází k hromadění glukocerebrosidu v makrofázích. Enzym je kódován na chromozomu 1 a za normálních okolností štěpí molekulu glukocerebrosidu na glukózu a ceramid. Nerozštěpený glukocerebrosid se hromadí v makrofázích a ukládá se do buněk tzv. retikuloendotelového systému (RES). Rozvíjí se hepatomegalie, splenomegalie a symptomy hypersplenismu − anémie či trombocytopenie.

Patofyziologické mechanismy rozvoje kostního postižení

Infiltrací kostní dřeně dochází také k rozvoji kostních projevů nemoci (až u 75 % pacientů). Typická je přítomnost kostních infarktů, osteolytická ložiska, avaskulární nekrózy kostí, osteoskleróza či fraktury v terénu osteoporózy. Vzácně vzniká akutní osteomyelitida. Postižení skeletu vede ke snížení mobility pacientů, progresi kloubních onemocnění a k častému vzniku zlomenin. Kostní postižení zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života. 

Změny kostí lze rozdělit na primární, sekundární a terciární. Primární změny vznikají na základě poruchy exprese cytokinů IL-1, IL-6 a TNF-α, které významně ovlivňují činnost osteoklastů a osteoblastů. Zvýšená aktivita osteoklastů a redukovaná  aktivita osteoblastů vedou k rozvoji osteoporózy. Mezi sekundární změny patří kostní infarkty, které se rozvíjejí na základě komplexních mechanismů, jako jsou například porucha cévního zásobení nebo lokální zvýšení tlaku v místě hromadění cerebrosidů. Klinicky jsou tyto patologické stavy provázeny rozvojem silné bolesti, tzv. kostní krize. Terciární změny jsou vnímány jako progrese primárních a sekundárních změn. 

Závěr a shrnutí

Postižení kostní tkáně u GD bývá doprovázeno zvýšenou kostní resorpcí. Včasné stanovení markerů resorpce (kyselá fosfatáza nebo hydroxyprolin) může pomoci stav diagnostikovat a včas zahájit terapii, která povede k oddálení vzniku kostního postižení, patologických fraktur a rozvoje kloubních deformit. 

(idav)

Zdroj: Masi L., Brandi M. L. Gaucher disease: the role of the specialist on metabolic bone diseases. Clin Cases Miner Bone Metab 2015 May-Aug; 12 (2): 165–169.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se