Populační farmakokinetika perioperačního podávání koagulačních faktorů u pacientů s von Willebrandovou chorobou

27. 8. 2020

U řady pacientů s von Willebrandovou chorobou představuje podávání koagulačních faktorů důležitou součást perioperační péče. Vzhledem k absenci farmakokinetických modelů je predikce terapeutické hladiny obtížná, což vede k vyššímu riziku krvácení či trombotických příhod. S cílem vytvořit chybějící model vznikla dlouhodobá studie nizozemských autorů.

Úvod

Současná terapie von Willebrandovy choroby (VWD) se soustředí na normalizaci hladiny von Willebrandova faktoru (VWF) a koagulačního faktoru VIII (FVIII) v případech akutního krvácení, po operačním výkonu nebo traumatu. Mezi běžně užívané deriváty plazmy s obsahem VWF a FVIII patří Haemate P®/Humate P®. V několika studiích však byla při podávání pro akutní krvácení či operační výkon pozorována interindividuální variabilita, jejíž příčinou mohou být endogenní i exogenní faktory.

Obtížná predikce terapeutické hladiny při podávání koncentrátů může vést ke krvácivým nebo trombotickým komplikacím. Cílem studie publikované nizozemskými vědci bylo vytvoření populačního farmakokinetického modelu, který by vytvořil startovací pozici pro individualizaci substituční terapie v perioperační péči u pacientů s von Willebrandovou chorobou.

Metodika a průběh studie

Studie se zúčastnilo 97 pacientů, kteří v letech 2000–2018 podstoupili celkem 141 operačních výkonů. Většinu probandů ve sledovaném vzorku přitom představovali nemocní s typem 1, 2A a 2M VWD. V perioperačním období jim byl podáván přípravek Haemate P®. Pro účely tvorby farmakokinetického modelu bylo provedeno celkem 684 měření plazmatické koncentrace koagulačního faktoru VIII. Externí validace byla provedena pomocí 208 hodnot koagulačního faktoru VIII u dalších 20 pacientů.

Většina vzorků byla sbírána po dobu 168 hodin od provedení operačního výkonu, medián počtu odběru vzorků během hospitalizace činil 5. Ve sledovaném vzorku nedošlo k rozvoji trombotických příhod, u 5 operačních výkonů bylo hlášeno klinicky relevantní krvácení.

Výsledná zjištění a diskuse

Pomocí farmakokinetického modelu byla stanovena typická hodnota pro distribuci a clearance, která činila 3,28 l/70 kg a 0,037 l/hod/70 kg. Prodlužující se doba operačního výkonu vedla ke snižování clearance FVIII. U pacientů s operačním rizikem ASA III a IV byla pozorována snížená clearance FVIII oproti pacientům s ASA II, což by mohlo podpořit dřívější zjištění, která uvádějí, že u pacientů s komorbiditami jsou pozorovány vyšší hodnoty FVIII a VWF.

Signifikantní vliv na parametry farmakokinetiky měl také typ von Willebrandovy choroby. U pacientů s typem 2 a 3 byla pozorována o 54 %, respektive 74 % vyšší clearance v porovnání s pacienty s typem 1 VWD. Vzhledem k výše zmíněnému zastoupení je předpokládáno, že model bude méně aplikovatelný pro minoritně zastoupené typy nemoci (s typy 2B, 2N a 3 bylo ve vzorku shodně pouze 8 účastníků). Dalším limitem studie je potom nemožnost rozeznání endogenního a exogenního FVIII.

Závěr

Publikovaná studie navzdory určitým nedostatkům vytváří farmakokinetický model popisující hladinu koagulačního faktoru VIII u pacientů s von Willebrandovou chorobou při podávání substituční terapie v perioperačním období. Díky tomuto farmakokinetickému modelu bude v budoucnosti usnadněn odhad dávkování substituční terapie.

(holi)

Zdroj: de Jager N. C. B., Bukkems L. H., Heijdra J. M. et al. One piece of the puzzle: Population pharmacokinetics of FVIII during perioperative Haemate P®/Humate P® treatment in von Willebrand disease patients. J Thromb Haemost 2020; 18 (2): 295–305, doi: 10.1111/jth.14652.Štítky
Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se