Jak a čím prospívá odborníkům i pacientům Český národní hemofilický program

25. 2. 2022

Český národní hemofilický program (ČNHP) je již mnoho let mezioborovou iniciativou koordinující odbornou péči o dětské i dospělé pacienty s hemofilií a dalšími vrozenými krvácivými stavy v Česku. Vznikl na platformě spolupráce odborníků hematologických center, jež se touto problematikou zabývají a řídí se Deklarací ČNHP, která je zveřejněna na webových stránkách sdružení (viz www.cnhp.cz).

Spolupráce národní i mezinárodní

ČNHP je podporován odbornými společnostmi ČLS JEP (Česká hematologická společnost, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Česká pediatrická společnost) a zároveň spolupracuje s mnohými pacientskými organizacemi (jako je Český svaz hemofiliků nebo Hemojunior), stejně jako s regulátory, plátci a poskytovateli zdravotní péče (VZP, SÚKL, NRC). Aktivní je však i na mezinárodní úrovní (spolupráce s registrem Světové hemofilické federace /WFH/, Evropským systémem pro bezpečnost a dohled nad hemofilií /registr EUHASS/, prestižní evropskou sítí dětských hemofilických center PedNet, pacientskou organizací – Evropským hemofilickým konsorciem /EHC/, kanadskou McMasterovou univerzitou v Hamiltonu /projekt WAPPS Hemo/ ad.).

Základními cíli ČNHP jsou trvalé zlepšování diagnostiky a léčby pacientů s hemofilií, prevence a včasné nasazení odpovídající léčby, zlepšování kvality života pacientů, zlepšování prenatální diagnostiky a poradenské činnosti pro pacienty s hemofilií a jinými vrozenými krvácivými poruchami, zvyšování povědomí o těchto poruchách, racionalizace nákladů spojených s léčbou a péčí o tyto pacienty, koordinace všech procesů spojených s léčbou a centralizace péče.

Hlavní úkoly ČNHP: vedení registru, edukace, doporučení

Jedním z úkolů ČNHP je rovněž vedení klinického registru. Tento registr, který běží již od roku 2011 a je zapojen i do evropské referenční sítě (ERN) v oblasti hematologie, shromažďuje velice ceněná komplexní data z reálné klinické praxe od pacientů se specifickým onemocněním. Dochází tak k průběžnému sledování epidemiologické situace v Česku (do registru je zapojeno na 18 center) s možností hodnocení péče o pacienty v reálném čase.

Klinické registry jsou obecně považovány za kontinuální projekty a nejobtížnějším úkolem je zajistit jejich fungování dlouhodobě udržitelným způsobem. Pro pacienty by registr měl představovat nástroj pro zlepšení jejich šancí v boji proti onemocnění. I díky tomuto registru došlo k vytvoření a stabilizaci sítě hemofilických center napříč republikou. Tato centra zahrnují akademická i lékařská pracoviště, dochází tak ke zlepšování v předávání zkušeností, nových poznatků o léčbě a aktuálních novinek z výzkumu.

ČNHP se věnuje edukaci lékařů, vědců, vysokoškolských studentů, pacientů, jejich blízkých i široké veřejnosti. K tomu slouží různé edukační materiály, pořádání seminářů a kongresů k předávání poznatků a novinek z oboru a reálné praxe. Tyto odborné přednášky mají za cíl sjednotit pravidla fungování center, sjednotit diagnostické postupy, postupy pro rehabilitaci pacientů a dochází k porovnávání epidemiologické situace napříč Českem a ke srovnání s epidemiologickou situací v Evropě.

Doporučení byla formulována i do odborných guidelines k péči o nemocné a podpořena odbornými společnostmi. Samozřejmě jsou též pravidelně aktualizována. ČNHP dále ve spolupráci s odbornými společnostmi zajišťuje audity hemofilických center a monitorování kvality zadávaných dat.

Sběr a analýza klinických dat

Technické zajištění registru, organizační záležitosti, analýzy a pravidelné výstupy pro ČNHP zajišťuje IBA, s. r. o. (výstupy jsou pravidelně zveřejňovány na webu: https://www.cnhp.cz/index.php?pg=registr--vysledky

Vznik společnosti IBA, s. r. o (Institut biostatistiky a analýz, s. r. o.) se datuje do roku 2014, jedná se o spin-off Masarykovy univerzity s vlastnickým podílem mateřské instituce. Činnost firmy je směřována do sektoru farmaceutického průmyslu, oblasti life science a RWE (real world evidence) dat. Pro sběr klinických dat institut vyvíjí a provozuje vlastní informační systémy (CLADE-IS).

V současné době společnost nabízí kompletní servis zahrnující design studie či registru, návrh formulářů CRF/eCRF, tvorbu podkladů a komunikaci s regulačními orgány, zajištění odborné garance ze strany odborných společností, reporting, monitorování studie a v neposlední řadě analýzu klinických dat včetně pokročilé biostatistiky. K tomu nabízí i doplňkové služby jako farmakovigilanci, grafický design či market access.

Velký důraz je kladen na bezpečnost v rámci poskytování IT služeb. Firma splňuje požadavky normy ISO/IEC 27001, tak aby byla zajištěna důvěrnost, dostupnost a integrita dat. Má také zavedenou normu ISO/IEC 9001 pro management kvality.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Oddělení dětské hematologie a biochemie FN Brno

 

Bc. Nikola Štourač
Institut biostatistiky a analýz, s. r. o., BrnoŠtítky
Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se