Hodnocení různých koncentrátů s VWF s ohledem na schopnost zprostředkovat vazbu trombocytů na kolagen

27. 8. 2020

Studie londýnských výzkumníků s různými koncentráty VWF byla zaměřena mimo jiné na hodnocení jejich schopnosti zprostředkovat vazbu destiček na kolagen.

Úvod

Von Willebrandova choroba znamená kvantitativní či kvalitativní deficit von Willebrandova faktoru (VWF). V řadě případů jsou k léčbě krvácení či k zajištění operativních výkonů používány koncentráty obsahující VWF a faktor VIII (FVIII).

Mnoho studií se již zabývalo srovnáváním klinické efektivity jednotlivých dostupných koncentrátů VWF, a to i z pohledu laboratorních výsledků, zejména ristocetin kofaktorové aktivity (VWF:RCo) nebo kolagen vazebné aktivity (VWF:CB). Nicméně jen relativně málo studií bylo zaměřeno na jejich schopnost zprostředkovat adhezi trombocytů na kolagen za fyziologických podmínek daných průtokem (tzv. střihový stres – shear).

10 koncentrátů obsahujících VWF hodnoceno různými testy

Předkládaná londýnská studie hodnotila 10 dostupných komerčních koncentrátů právě i s ohledem na vztah VWF a vazby trombocytů. U koncentrátů s VWF byly měřeny: antigen (VWF:Ag), VWF:CB, VWF:RCo, obsah FVIII:C ADAMTS13, profil multimerů VWF a obsah glykanu. Dále byla užita MPB vázající esej k měření obsahu VWF skupin bez thiolu (thiol free). In vitro průtoková esej byla využita k měření schopnosti jednotlivých koncentrátů zprostředkovat vazbu destiček na kolagen.

Výsledky

Analýza multimerů VWF ukázala snížení výskytu multimerů o vysoké molekulární hmotnosti u 4 koncentrátů (Alphante, Octanata, Haemoctin, 8Y). Rozložení multimerů o vysoké hmotnosti bylo u ostatních 6 koncentrátů (Optivate, Wilate, Fandhi, Wilfactin, Haemate P, Voncento) podobné jako u kontrolní plazmy. Zachycení trombocytů po 5minutové perfuzi bylo podobné pro všechny koncentráty, u Alphante, Octanate a Haemoctinu byly zaznamenány nejnižší míry navázání trombocytů po 1minutové perfuzi. Obsah skupin bez thiolu či hladiny ADAMTS13 se u různých koncentrátů lišily, ale neměly vliv na funkci.

Závěr

Z provedených testů vyplývá, že Alphanate, Octanate a Haemoctin neobsahují multimery VWF o vysoké molekulární hmotnosti a taktéž v testu vazby trombocytů byly pro tyto 3 koncentráty prokázány nejnižší míry vazby trombocytů. To ukazuje na pravděpodobnost nutnosti přítomnosti multimerů vysoké molekulární hmotnosti VWF pro iniciální zachycení a vazbu trombocytů na kolagen.

(eza)

Zdroj: Riddell A., Vinayagam S., Gomez K. et al. Evaluation of von Willebrand factor concentrates by platelet adhesion to collagen using an in vitro flow assay. Res Pract Thromb Haemost 2018; 3 (1): 126−135, doi: 10.1002/rth2.12166.Štítky
Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se