Revamil v léčbě popálenin

10. 9. 2017

Použití vlhkého krytí na bázi sterilního lékařského medu k léčbě chronických a špatně se hojících ran je již mnoho let známé a používané. Cílem izraelské studie bylo ověřit hypotézu, že produkty na bázi medu by mohly mít přínos i v léčbě popálenin.

Hypotéza

Východisky pro základní hypotézu této studie byly dva předpoklady: Medem impregnovaná gáza nebude adherovat k povrchu popáleniny. A med díky svému antibakteriálnímu efektu, hyperosmolaritě a dalším vlastnostem pozitivně přispěje k procesu hojení.

Metodika a průběh studie

Pro krytí ran bylo použito vlhké krytí ve formě impregnované gázy Revamil Wound Dressing. V případě potřeby ovšem pacientům byla podávána i antibiotika a analgetika.

Do studie byli zařazeni pouze nemocní s popáleninami neprostupujícími celou kožní vrstvu. Byly vyřazeni pacienti s alergií na med. Všichni účastníci byli poučeni o způsobu a průběhu terapie a podepsali informovaný souhlas. Byli léčeni krytím Revamil se sekundárním pěnovým obvazem. Obvaz byl měněn 2–3× týdně, dokud nedošlo k uzdravení nebo dokud nebyla odpověď na léčbu shledána nedostatečnou a nedošlo ke změně terapie.

Sledovaní pacienti a výsledky léčby

Do studie byli zařazeni 4 pacienti: 1 žena a 3 muži. Příčinami popálení byly opaření horkou vodou, popálení horkým jídlem, opaření vroucím olejem a výbuch kanystru s benzinem. Popáleniny se nacházely v oblasti rukou, obličeje a dolní končetiny.

U 3 pacientů bylo dosaženo kompletního zhojení v rozmezí 13–47 dnů, po 5–20 převazech. Jeden pacient si v průběhu léčby stěžoval na bolestivost po překrytí obvazem Revamil a byl převeden na léčbu krémem se sulfadiazinem stříbrným. Jeden pacient, který měl zasažené obě ruce, byl na jedné ruce léčen Revamilem a na druhé sulfadiazinem stříbrným. Ruka léčená Revamilem se hojila lépe, proto byl po 8 dnech Revamil nasazen i na druhou ruku. Ruka léčená Revamilem od počátku se zhojila s lepším výsledným stavem kůže.

 

Obr.: Hojení popáleniny s použitím impregnované gázy Revamil Wound Dressing: počáteční stav, stav po 14 dnech léčby, stav po 33 dnech léčby

Závěr

Vlhké krytí na bázi medu se v léčbě popálenin osvědčilo, a lze jej proto doporučit pro léčbu povrchových popálenin a popálenin nepostihujících celou kožní vrstvu.

(norg)

Zdroj: Wanszelbaum A. Honey gauze used for treating and healing burns. Dostupné na: www.biologiq.nl/UserFiles/Honey gauze Revamil used for treating and healing burns -  dr Wanszelbaum.pdf Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Farmacie Farmakologie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Sestra Farmaceutický asistent Všeobecná sestra
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se