Základy léčby nehojících se ran

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 26. 10. 2015
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Léčba tzv. chronických ran je jedním z typických příkladů medicínského oboru, ve kterém je nezbytná aktivní meziprofesní a mezioborová spolupráce. Jednostranný pohled na tuto problematiku není schopen obsáhnout všechny záludnosti skupiny onemocnění, jejichž hlavním projevem je vznik nehojící se rány či ulcerace.


Autor kurzu: 
MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Medailonek autora kurzu
2007 – 2014, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, doktorské studium, obor chirurgie. Disertační práce „Nové trendy v léčbě ulcerací syndromu diabetické nohy“. Státní doktorská zkouška z chirurgie vykonána a disertační práce obhájena 15. 4. 2014. Titul Ph.D.
2010, Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor cévní chirurgie
2008, Atestace z cévní chirurgie
2004, uznána specializovaná způsobilost v oboru chirurgie dle § 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb.
2003, Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor chirurgie
2000, Atestace I. stupně v oboru chirurgie
1991 – 1997, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. Titul MUDr.

Zaměstnání
Od 1. 1. 2005 - dosud: lékař Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí a.s. Odborný garant Centra pro léčbu chronických ran a kožních defektů. Odborný garant podiatrické ambulance Nemocnice Podlesí a.s.
Od 1. 1. 2000 - dosud: externí lékař Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
Od 1. 9. 1997 – 31. 12. 2004: lékař chirurgického oddělení Nemocnice Třinec.

Odborné aktivity
Člen Společnosti kardiovaskulární chirurgie JEP
Člen výboru České společnosti pro léčbu rány
Člen podiatrické sekce České diabetologické společnosti
Člen European Wound Management Association (EWMA)
Člen poradního sboru EWMA Council od května 2014
Člen redakční rady časopisu Hojení ran
Člen redakční rady časopisu Kazuistiky v angiologii
Odborný garant a organizátor odborných konferencí s mezinárodní účastí Rande 2007, 2008, 2009, 2011, 2013.
Odborný garant akreditovaného kvalifikačního kurzu pro nelékařské pracovníky: Kurz ošetřování ran a kožních defektů metodou vlhkého hojení I (praktická i odborná část výuky, akreditace udělená Ministerstvem zdravotnictví ČR pro roky 2010 – 2016).
Spoluautor doporučeného postupu Ošetření chronické rány vydaného pod garancí ČSLR

Zahraničních odborné stáže
V.A.C. Therapy Systems, 20. - 21. 1. 2005, školící centrum KCI Vídeň, Rakousko. Professional Practice in Wound Healing, 20.6. - 21. 6. 2005, European Surgical Institute in Hamburg, Německo.
Mezinárodní seminář na téma využití stříbra v léčbě ranné infekce, 4. - 5. 5. 2011, Londýn, Velká Británie.
Granty a výzkumné záměry

Je autorem řady odborných publikací, mimo jiné například:
Monografie: Stryja J. Repetitorium hojení ran [Textbook of Wound Healing]. 1.vyd. Semily: Geum; 2008. 200p. ISBN 978-80-86256-60-3.
Stryja J. Repetitorium hojení ran 2 [Textbook of Wound Healing 2]. 1. vyd. Semily: Geum; 2011. 370p. ISBN 978-80-86256-79-5.
Stryja J. Systémy kontrolovaného podtlaku a jejich využití v praxi [The systems of negative pressure treatment and their usage in practice]. In Šimek M, Bém R et al. Podtlaková léčba ran [Negative pressure wound treatment]. 1. vyd. Praha: Maxdorf; 2013. s. 29-44, 15 s. ISBN 978-80-7345-352-7.
Odborná garance: Prim. MUDr. Ivo Bureš, Mgr. Michal Hojný
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se