Strategie řízení dávky enoxaparinu při léčbě trombocytopenie u onkologických pacientů

5. 9. 2017

Léčba žilní tromboembolie je běžným a náročným problémem u onkologických pacientů. Vyskytuje se přibližně v 19 % případů, v závislosti na typu nádoru a terapii. Pro léčbu trombózy jsou doporučeny nízkomolekulární hepariny (LMWH).

Úvod

U onkologických pacientů léčených pro trombózu se trombocytopenie vyskytuje často. Příčinou bývá nejenom chemoterapie, ale též infekce, jaterní metastázy nebo infiltrace kostní dřeně tumorem. Trombocytopenie ve spojení s antikoagulační léčbou je spojena se zvýšeným rizikem krvácení.

V roce 2011 Memorial Sloan Kettering Cancer Center implementovalo pro použití enoxaparinu v léčbě žilní tromboembolie (VTE) u onkologických pacientů následující guidelines:

  • podání plné dávky enoxaparinu při počtu krevních destiček > 50 000/μl krve,
  • podání poloviční dávky při počtu krevních destiček v rozmezí 25 000–50 000/μl krve,
  • vynechání aplikace při počtu krevních destiček < 25 000/μl krve.

Průběh a výsledky studie

Následná validace bezpečnosti a účinnosti uvedených guidelines probíhala na tomto pracovišti v letech 2011–2013 a byli do ní zahrnuti onkologičtí pacienti, u kterých se objevila nejméně jedna 7denní epizoda trombocytopenie (počet krevních destiček < 50 000/μl krve). Za plnou dávku enoxaparinu při použití přeplněných injekčních stříkaček byla považována dávka vyšší než 1,125 mg/kg 1× denně nebo 0,75 mg/kg 2× denně. Antikoagulační terapie byla indikovaná u většiny pacientů z důvodů VTE dolních končetin nebo plicního embolismu.

Bylo identifikováno 99 pacientů se 140 epizodami trombocytopenie trvající 7 či více dní, přičemž dávka enoxaparinu byla redukována u 133 ze 140 epizod (95 %). Toto ukazuje na dobrou adherenci k daným guidelines. U žádné z epizod se nevyskytly recidivující příhody VTE a u žádné ze 133 zmíněných epizod se nevyskytlo závažné krvácení po modifikaci dávky enoxaparinu. Pouze u 1 pacienta bylo dokumentováno s traumatem spojené retroperitoneální krvácení, a to 3. den trombocytopenické epizody před modifikací dávky enoxaparinu. 10 pacientů zemřelo během trombocytopenické epizody v důsledku nádorového onemocnění.

Tato studie podpořila bezpečnost a účinnost institucionálních guidelines pro modifikaci dávek enoxaparinu reflektující trombocytopenii u onkologických pacientů. 

Závěr a diskuse

Strategie redukce dávky je validována pouze pro enoxaparin. Je možné, že podobný přístup k modifikaci dávky může být bezpečný a účinný i u jiných parenterálních nebo perorálních antikoagulancií.

(mkd)

Zdroj: Mantha S., Miao Y., Wills J. et al. Enoxaparin dose reduction for thrombocytopenia in patients with cancer: a quality assessment study. J Thromb Thrombolysis 2017 May; 43 (4): 514–518, doi: 10.1007/s11239-017-1478-0.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se