Rekurence hluboké žilní trombózy u pacientů s rakovinou

7. 9. 2017

Izolovaná distální hluboká žilní trombóza spojená s rakovinou nebyla nikdy specificky studovaná, pokud jde o dlouhodobý vývoj. Studie ukázala, že tito pacienti mají vysoké riziko symptomatické rekurence tromboembolické nemoci. Incidence závažného krvácení spojeného s antikoagulační léčbou je nízká.

Izolovaná distální hluboká žilní trombóza (IDDVT) se často vyskytuje ve spojitosti s rakovinou. Autoři studie publikované v Journal of Thrombosis and Haemostasis se zaměřili na míru rekurence žilní tromboembolie a závažné krvácivé příhody u onkologických pacientů, u nichž se vyskytla IDDVT.

Sledovaná populace pacientů 

Do kohortové studie bylo zahrnuto 308 pacientů (průměrný věk 66,2 roku; 57,1 % žen) s aktivním solidním nádorem (n = 261) nebo hematoonkologickým onemocněním (n = 47) a objektivní diagnózou IDDVT, kteří byli léčeni v rámci 13 center v období od ledna 2011 do září 2014. Metastatickým onemocněním trpělo 148 (48,1 %) pacientů.

Byly shromážděny informace o výchozím stavu pacientů, lokalizaci a rozsahu IDDVT, rizikových faktorech žilní tromboembolie a typu a délce antikoagulační terapie.

Výsledky

99,0 % pacientů byla podávána antikoagulační léčba, nejčastěji nízkomolekulární heparin (93,5 % pacientů). U 14,9 % pacientů byla poté k dlouhodobé léčbě použita léčiva ze skupiny antagonistů vitaminu K, ostatní pacienti pokračovali v léčbě parenterálními přípravky po průměrnou dobu 4,2 měsíce (SD 4,6 měsíce).

Během celkové doby sledování odpovídající 355,8 pacientorokům (průměr 13,9 měsíce) se vyskytlo 47 objektivně diagnostikovaných rekurentních tromboembolických příhod, což odpovídá míře incidence 13,2 příhody/100 pacientoroků. Během antikoagulační léčby byla incidence závažného krvácení 2,0 příhody/100 pacientoroků.

Závěr

Onkologičtí pacienti s IDDVT mají vysoké riziko rekurence tromboembolické příhody. Pro stanovení optimální intenzity a délky trvání antikoagulační léčby u těchto nemocných je třeba provést další studie.

(este)

Zdroj: Dentali F., Pegoraro S., Barco S. et al. Clinical course of isolated distal deep vein thrombosis in patients with active cancer: a multicenter cohort study. J Thromb Haemostat 2017 Jun 21, doi: 10.1111/jth.13761 [Epub ahead of print].Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se