Perioperační tromboprofylaxe u pacientů s nádorovým onemocněním

4. 10. 2018

Aktualizovaný systematický přehled iniciativy Cochrane pro medicínu založenou na důkazech se zabýval účinností a bezpečností antikoagulancií při užití v rámci perioperační tromboprofylaxe u pacientů s onkologickým onemocněním.

Hodnocená data

Do vyhledávání byla zařazena literatura publikovaná do 14. června 2018, prohledány byly databáze Cochrane Central, Medline a Embase.

Kritéria zařazení zahrnovala randomizované kontrolované studie s onkologickými pacienty, kteří podstoupili chirurgický výkon a byli premedikováni nízkomolekulárním heparinem (LMWH), nefrakcionovaným heparinem (UFH) či fondaparinuxem. Posuzována byla mortalita, výskyt hluboké žilní trombózy (DVT), plicní embolie (PE), míra krvácení a trombocytopenie.

Do analýzy bylo zařazeno 20 randomizovaných klinických studií zahrnujících celkem 9771 osob s onkologickým onemocněním, u nichž byla podána perioperační tromboprofylaxe.

Výsledky

Podání LMWH bylo spojeno s nižší incidencí hematomů v operační ráně (poměr rizik [RR] 0,70) oproti UFH. Jinak nebyl nalezen významnější rozdíl v rámci tromboprofylaxe pokrývající perioperační období mezi LMWH, nefrakcionovaným heparinem a fondaparinuxem, zejména pokud šlo například o srovnání významného či menšího krvácení. Současně nešlo definitivně vyloučit či potvrdit přínos ani škodlivý efekt LMWH ve srovnání s UFH i fondaparinuxem, pokud šlo o mortalitu, plicní embolii, symptomatickou i asymptomatickou DVT či trombocytopenii.

Závěr

Autoři nenašli zásadnější rozdíl mezi preventivním použitím různých antikoagulancií v perioperačním období u onkologicky nemocných, nicméně LMWH byly bezpečnější volbou z hlediska rozvoje pooperačních hematomů.

(eza)

Zdroj: Matar C. F., Kahale L. A., Hakoum M. B. et al. Anticoagulation for perioperative thromboprophylaxis in people with cancer. Cochrane Database Syst Rev 2018 Jul 11; 7: CD009447, doi: 10.1002/14651858.CD009447.pub3.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se