Enoxaparin v prevenci tromboembolických příhod u pacientů po výkonu na gastrointestinálním traktu pro malignitu

18. 11. 2019

Tromboembolická nemoc je jednou z kritických komplikací spojených s operačním výkonem, zejména v případě resekčních výkonů pro malignitu. Letos publikované studie japonských autorů se soustředily na efektivitu a bezpečnost enoxaparinu u pacientů po ezofagektomii a výkonech v hepatopankreatobiliární oblasti.

Úvod

Tromboembolická nemoc je druhou nejčastější příčinou úmrtí u pacientů podstupujících ambulantní chemoterapii. S vysokou incidencí tromboembolické nemoci jsou také asociovány rozsáhlé onkochirurgické výkony v dutině hrudní a břišní. Z výsledků předchozích studií například vyplývá, že symptomatická tromboembolická nemoc je po ezofagektomii pozorována v 2,9–3,8 % případů, asymptomatická dokonce v 5,9–23,3 % případů. Prevalence tromboembolické nemoci je tak důležitým aspektem snížení morbidity a mortality u pacientů podstupujících onkochirurgický výkon na gastrointestinálním traktu. Jednou z možností prevence tromboembolické nemoci je použití nízkomolekulárních heparinů, mezi něž se řadí enoxaparin.

Výsledky studií

Eguchi et al. v prospektivní multicentrické studii fáze I hodnotili podávání enoxaparinu po operaci u 133 pacientů: 74 z nich podstoupilo hepatektomii, 35 pankreatoduodenektomii. Tromboprofylaxe byla zahájena 48–72 hodin po výkonu a následně byla podávána 8 dní. Primárním cílem studie bylo stanovení výskytu krvácivých příhod. U 3 pacientů (2,3 %) došlo k rozvoji závažného pooperačního krvácení, u 7 k rozvoji nezávažného krvácení. Během studie nebyl pozorován žádný případ tromboembolické nemoci.

Tanaka et al. v prospektivní randomizované studii hodnotili efektivitu a bezpečnost profylaxe enoxaparinem nebo intermitentní pneumatickou kompresí u 73 pacientů po ezofagektomii. Primárním cílem studie bylo zjištění účinnosti enoxaparinu. Farmakologickou tromboprofylaxi podstoupilo celkem 42 pacientů, prevenci s intermitentní pneumatickou kompresí 31 pacientů. Enoxaparin byl pacientům podáván 2.–14. den po výkonu. Ve skupině léčené enoxaparinem nebyl pozorován žádný případ tromboembolické nemoci, zatímco ve druhé skupině došlo k rozvoji tromboembolické nemoci u 7 pacientů (22,6 %). Pouze u 1 pacienta ve skupině léčené enoxaparinem došlo 2. den po výkonu k rozvoji nezávažného krvácení, které ustalo po ukončení podávání enoxaparinu.

Závěr

Z výsledků recentně publikovaných studií vyplývá, že podávání enoxaparinu představuje efektivní a bezpečnou metodu profylaxe tromboembolické nemoci u pacientů podstupujících onkochirurgický výkon v oblasti gastrointestinálního traktu.

(holi)

Zdroje:
1. Eguchi H., Kawamoto K., Tsujie M. et al. A prospective, multi-center phase I study of postoperative enoxaparin treatment in patients undergoing curative hepatobiliary-pancreatic surgery for malignancies. Dig Surg 2019 Jun 11: 1–6, doi: 10.1159/000497451.
2. Tanaka Y., Yamada A., Hirata S. et al. Efficacy and safety of enoxaparin for prophylaxis of postoperative venous thromboembolism after esophagectomy: a single-center prospective randomized controlled phase II study. Anticancer Res 2019 May; 39 (5): 2615–2625, doi: 10.21873/anticanres.13385.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se