Enoxaparin při akutní žilní trombóze − jednou, nebo dvakrát denně?

7. 9. 2017

Je stále nejisté, zda je při iniciální léčbě akutní žilní trombózy vhodnější podání nízkomolekulárního heparinu (LWMH) enoxaparinu jednou, nebo dvakrát denně. Prezentovaná práce shrnuje, jaké výhody a jaká rizika s sebou nesou obě varianty.

Cíle a metodika studie

Autoři zpracovali data z registru RIETE (mezinárodní multicentrický registr pacientů se symptomatickou potvrzenou akutní žilní tromboembolickou příhodou) a srovnali stav nemocných, kterým byl enoxaparin podáván 1× nebo 2× denně. Primárním cílem bylo vyhodnotit míru rekurence tromboembolické příhody (TEN), výskyt významnějšího krvácení a úmrtí v obou skupinách po 15 dnech. Sekundární cíle sledovaly uvedené faktory po dobu 30 dní. Pro upravení nenáhodného rozdělení výsledků byla použita analýza pomocí metody propensity score matching.

Sledovaná populace

Výzkum zahrnul celkem 4730 pacientů, z toho 3786 dostávalo enoxaparin 2× denně v dávce 1 ± 0,2 mg/kg, medián doby užívání byl 7,3 ± 2,9 dne. 944 pacientů užívalo enoxaparin 1× denně v dávce 1,5 ± 0,3 mg/kg po dobu průměrně 6,8 ± 3,1 dní. V obou skupinách byli zhruba stejnou měrou zastoupeni muži i ženy, průměrný věk nemocných činil 66 let, hmotnost 77 kg a byl u nich zaznamenán výskyt chronických onemocnění cévních, plicních, srdečních a jaterních, diabetu mellitu, krvácivých příhod, pravidelná medikace a další.

Výsledná zjištění

Během prvních 15 dní se ve skupině s aplikací 1× denně vyskytlo více případů rekurence TEN (poměr šancí [OR] 1,79; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,55–5,88), méně závažných krvácivých příhod (OR 0,42; 95% CI 0,17–1,08) a méně úmrtí (OR 0,32; 95% CI 0,13–0,78) ve srovnání s pacienty, kteří dostávali enoxaparin 2× denně. Při hodnocení 30. den byl ve skupině, jež dostávala enoxaparin 1× denně, stále vyšší výskyt rekurence TEN (OR 2,5; 95% CI 1,03–5,88), méně závažných krvácení (OR 0,40; 95% CI 0,17–0,94) a méně úmrtí (OR 0,58; 95% CI 0,33–1,00).

Výsledky po analýze propensity skóre ukázaly, že pacienti, kterým byl enoxaparin aplikován 1× denně, zažili méně závažných krvácení po 15 dnech (poměr rizik [HR] 0,30; 95% CI 0,10–0,88) i po 30 dnech sledování (HR 0,16; 95% CI 0,04–0,68). Stejně tak se při podání enoxaparinu 1× denně vyskytovalo méně úmrtí − jak po 15 dnech (HR 0,37; 95% CI 0,14–0,99), tak po 30 dnech (HR 0,19; 95% CI 0,07–0,54).

Závěr

Enoxaparin podávaný 1× denně vedl k nižšímu počtu závažných krvácení než podávání enoxaparinu 2× denně. Data z běžné klinické praxe tak potvrzují výsledky dříve publikované metaanalýzy kontrolovaných klinických studií.

(mir)

Zdroj: Trujillo-Santos J., Bergmann J. F., Bortoluzzi C. et al. Once versus twice daily enoxaparin for the initial treatment of acute venous thromboembolism. J Thromb Haemost 2017 Mar; 15 (3): 429−438, doi: 10.1111/jth.13616.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se