Dosud nenaplněné potřeby prevence a léčby VTE u onkologicky či kriticky nemocných

29. 7. 2019

V rámci prevence i léčby venózního tromboembolismu dosud existuje řada nedostatečně naplněných potřeb. Lépe tyto mezery popsat a identifikovat − spolu s návrhem řešení pro klinickou praxi − se pokusili autoři následující práce recentně publikované v Thrombosis Journal.

Inzerce

Podceňované riziko

Venózní tromboembolismus (VTE) představuje významnou komplikaci řady patologických stavů, nicméně i tak stále ještě může váznout správná indikace primární či sekundární tromboprofylaxe. Zvláště významné riziko z hlediska VTE představují pacienti s onkologickým onemocněním nebo kriticky nemocní, kteří jsou navíc vedle VTE ohroženi i krvácivými komplikacemi.

Redukce pozdních následků i zbytečných nákladů

Snížení incidence VTE je důležité, jelikož se tak sníží výskyt nejen iniciálních komplikací vyplývajících z lokalizace VTE, ale také komplikací pozdních, jakými jsou posttrombotický syndrom nebo chronická tromboembolická plicní hypertenze. Nelze opomenout, že VTE je spojena s vyšší mírou hospitalizací a s delšími pobyty v nemocnici, což je kromě jiného také finančně nákladné pro systém.

Expertní zjištění a doporučení

Skupina autorů z Kanady se pokusila přiblížit dosud nenaplněné mezery v tromboprofylaxi i léčbě těchto nemocných. Metodologie této práce zahrnula interview se 44 experty na problematiku trombózy a hemostázy a dále byla revidovaná současná doporučení. Zjištěné poznatky byly dále diskutovány skupinou expertů z různých oborů.

Hlavní výstupem z tohoto výzkumu bylo potvrzení faktu, že u pacientů s onkologickým onemocněním je zapotřebí vytvořit ještě efektivnější nástroje k posouzení rizika VTE − jednak s ohledem na lepší nastavení tromboprofylaxe na pozadí specifického nádorového onemocnění (typ či stadium), jednak vzhledem k potenciálním mezilékovým interakcím.

(eza)

Zdroj: Brenner B., Hull R., Arya R. et al. Evaluation of unmet clinical needs in prophylaxis and treatment of venous thromboembolism in high-risk patient groups: cancer and critically ill. Thromb J 2019; 17: 6, doi: 10.1186/s12959-019-0196-6.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×