Protizánětlivý účinek erdosteinu a jeho vliv na prodloužení intervalu do první exacerbace CHOPN u hospitalizovaných pacientů

20. 9. 2017

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je zánětlivé onemocnění s epizodami exacerbace se sezónními změnami. Těžké exacerbace vyžadují hospitalizaci. Více než 30 % pacientů trpí častými relapsy, což má za následek rehospitalizaci. Díky protizánětlivému účinku erdosteinu by se mohl počet rehospitalizací u pacientů s CHOPN snížit.

Protizánětlivá aktivita erdosteinu

Erdostein (ER) je mukolytikum, u něhož byla v experimentálních studiích prokázána antioxidační/protizánětlivá aktivita u stabilní CHOPN. Italští autoři provedli studii, jejímž cílem bylo vyhodnotit účinky ER na systémový zánět u pacientů s exacerbací CHOPN. Tyto účinky byly hodnoceny změnami hladin sérového CRP. Studie dále hodnotila, zda protizánětlivé účinky ER souvisejí s klinickou účinností ve vztahu k léčbě symptomů, ke zlepšení funkce plic a redukci rizika, nebo k prodloužení intervalu mezi opakovanými exacerbacemi.

Design a průběh studie

Jednalo se o prospektivní kontrolovanou randomizovanou jednostranně zaslepenou studii, jež probíhala od října 2012 do května 2013. Byli do ní zahrnuti pacienti s akutní exacerbací CHOPN, horečkou, kašlem a purulentním sputem. Všichni podstoupili očkování proti sezónní chřipce.

Pacientům bylo podáno buď 900 mg ER perorálně (3× denně 300 mg; n = 20) po dobu 10 dní v kombinaci se standardní léčbou pro akutní exacerbaci CHOPN, nebo samotná standardní léčba (n = 20). Standardní léčba exacerbace zahrnovala 80 mg methylprednisolonu po dobu 3 dnů, jehož dávka byla postupně snižována, dále 5 mg salbutamolu pomocí nebulizéru a 0,5 mg ipratropium-bromidu 4× denně po dobu 10 dní až do propuštění z hospitalizační péče. Stav pacientů byl hodnocen při příjmu a dále 10. a 30. den.

Výsledky

Signifikantně nižší hladina CRP 10. den byla vyhodnocena ve skupině s ER (p = 0,003). Stejně tak ve skupině s ER došlo ke zlepšení skóre symptomů a usilovného jednosekundového exspiračního objemu (FEV1; p < 0,05). Užívání ER bylo spojeno s 39% snížením rizika exacerbací a zpožděním první exacerbace od propuštění z nemocniční péče (p = 0,009 30. den) v porovnání s kontrolní skupinou.

Vyšší procento pacientů v kontrolní skupině mělo exacerbace, vyžadovalo antibiotickou léčbu a/nebo léčbu kortikosteroidy po 30 dnech (p = 0,008) v porovnání se skupinou pacientů užívajících ER.

Závěr

Erdostein výrazně redukuje koncentraci sérového CRP a urychluje zotavení z akutních respiračních symptomů i zotavení plicních funkcí v porovnání s kontrolou. Výsledky také potvrzují redukci rizika relapsů akutních exacerbací CHOPN a opoždění první exacerbace. V jiných studiích se např. dále prokázalo, že ER výrazně snižuje míru exacerbací a hospitalizací a zlepšuje kvalitu života, je-li podáván 8 měsíců během zimní sezóny. Profitovat z něj mohou zejména nemocní s rekurentními, dlouhotrvajícími a/nebo těžkými exacerbacemi CHOPN.

(mkd)

Zdroj: Moretti M., Fagnani S. Erdosteine reduces inflammation and time to first exacerbation postdischarge in hospitalized patients with AECOPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2015; 10: 2319–2325, doi: 10.2147/COPD.S87091.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Angelini_logo2022

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se