Komplexní působení erdosteinu při léčbě zánětů dýchacích cest

21. 12. 2018

Mukolytika patří mezi léky nejčastěji indikované u respiračních infekcí, ovšem nevýhodou některých z nich je snížení účinnosti současně podávaného antibiotika. Naproti tomu erdostein vykazuje efekt právě opačný. V časopisu Pulmonary Pharmacology & Therapeutics byl v roce 2018 publikován článek, který shrnuje dostupné poznatky o synergickém působení erdosteinu s antibiotiky u infektů dýchacích cest a také jeho protizánětlivý a imunomodulační potenciál.

Vlastnosti mukolytik

Léková skupina mukolytik zahrnuje účinné látky, jejichž hlavním účelem je u akutních infekcí dýchacích cest a plic zlepšení reologických vlastností hlenu a zvýšení clearance sekretu usnadněním mukociliárního transportu. Tak je dosaženo úlevy a zlepšeno vykašlávání. Zejména u zánětů dolních cest dýchacích je bakteriální etiologie častá, takže je nezbytné současně zařadit do terapie antibiotika. Stejně tak v léčbě chronické bronchitidy či chronické obstrukční plicní nemoci se často uplatňují mukolytika společně s antibiotiky, přičemž interakce těchto dvou účinných látek nemusí být vždy ideální; nekompatibilita s některými antibiotiky byla popsána například u N-acetylcysteinu.

Erdostein

Na molekulární úrovni cílí erdostein, resp. jeho aktivní metabolit, na disulfidické můstky, které jsou zodpovědné za viskozitu mucinu a dalších substancí tvořících viskózní hlen. Štěpení disulfidických můstků vede ke snížení stupně polymerace glykoproteinů a tím k redukci viskozity hlenu. Proto je erdostein účinný u zánětů horních i dolních cest dýchacích, typicky doprovázených hypersekrecí viskózního hlenu. U chronické bronchitidy a u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) potom funguje jako doplněk k bronchodilatační léčbě.

Pozitivní interakce erdosteinu a ATB

Erdostein zvyšuje koncentraci antibiotika v bronchiálním sekretu při exacerbaci chronické bronchitidy. Několik dvojitě slepých placebem kontrolovaných studií prokázalo pozitivní vliv přidání erdosteinu k antibiotické léčbě bronchitidy. Efekt byl prokázán u amoxicilinu, ciprofloxacinu, kotrimoxazolu; erdostein podle očekávání mění vzhled a viskozitu sputa, usnadňuje expektoraci, ale vede také k rychlejšímu ústupu dalších příznaků infektu a celkově zrychluje klinickou odpověď bez navýšení nežádoucích účinků antibiotika.

Antimikrobní působení 

Předpokladem bakteriální infekce dýchacích cest je adheze bakterií na buňky epitelu. Adheze je zprostředkována pomocí vláknitých fimbrií mikrobů. Fimbrie (též pilus) je tvořena především pilinovým proteinem, pro jehož trojrozměrnou strukturu jsou nezbytné disulfidické můstky. Erdostein štěpením těchto vazeb narušuje strukturu fimbrií a tím adhezi bakterií. Popsaný efekt byl doložen několika studiemi s erdosteinem samotným nebo v kombinaci s ciprofloxacinem a s klarithromycinem.

Protizánětlivý účinek

Erdostein vykazuje schopnost nejen vázat volné kyslíkové radikály, ale také ovlivnit skupinu transkripčních nukleárních faktorů κB. Ty regulují expresi genů důležitých v imunitní a zánětlivé odpovědi. V in vitro studiích erdostein snižuje produkci některých cytokinů (TNF-α, IL-1β) a tlumí zánětem navozenou apoptózu epitelových buněk.

Protizánětlivé působení erdosteinu bylo prokázáno několika studiemi u pacientů s CHOPN, v jejíž patofyziologii hraje chronický zánět zásadní roli. U pacientů-kuřáků bylo pozorováno snížení hladiny reaktivních sloučenin kyslíku v periferní krvi a některých prozánětlivých cytokinů (IL-8, IL-6) v bronchiálním sekretu.

Dvojitě slepá studie sledovala ponámahový vzestup kyslíkových radikálů u nemocných s těžkou CHOPN. Ve skupině pacientů, kteří 10 dní užívali erdostein, byl zaznamenán vzestup o 14,6 %, zatímco ve skupině s placebem o 24,6 %. Obdobný statisticky významný rozdíl pozorován u dalšího markeru oxidativního stresu, 8-isoprostanu.

Další studie byla zaměřena na pacienty s exacerbací CHOPN. Po 10 dnech léčby erdosteinem byl patrný statisticky významný pokles CRP. Léčba vedla k rychlejšímu ústupu plicní symptomatologie a také snížila riziko dalšího časného relapsu nemoci.

Závěr

Erdostein zaujímá mezi mukolytiky zvláštní postavení. Vyznačuje se nejen sekretolytickým a sekretomotorickým působením, ale také zesiluje účinek antibiotik, znesnadňuje adhezi bakterií, tlumí sekreci prozánětlivých cytokinů a snižuje hladinu volných kyslíkových radikálů. Kombinovanou léčbu jiným mukolytikem spolu s antimikrobním lékem, imunomodulačním a protizánětlivým přípravkem je tak možno nahradit jednou účinnou látkou – erdosteinem.

(thr)

Zdroj: Dal Negro R., Pozzi E., Cella S. G. Erdosteine: drug exhibiting polypharmacy for the treatment of respiratory diseases. Pulm Pharmacol Ther 2018; 53 (1): 80–85, doi: 10.1016/j.pupt.2018.10.005.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se