Zmírnění příznaků astmatu a chronické sinusitidy u osob s atopickou dermatitidou díky dupilumabu

12. 8. 2021

Analýza výsledků u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou, kteří měli současně astma anebo chronickou rinosinusitidu, zjišťovala, nakolik klinicky i statisticky významný je přínos dupilumabu u všech těchto 3 stavů v porovnání s placebem.

Úvod

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemocnění často spojené se zánětem typu 2, podobně jako astma, alergická rýma a chronická rinosinusitida. Tato onemocnění se mnohdy vyskytují společně a představují pro pacienta značnou zátěž. Zároveň ztěžují léčbu.

Dupilumab je plně humánní monoklonální protilátka, která blokuje společný receptor pro interleukiny 4 a 13 zapojené do zánětu typu 2. Dupilumab prokázal účinnost a bezpečnost v klinických studiích s pacienty se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou, ale i s dalšími chorobami spojenými se zánětem typu 2, jako je astma nebo chronická rinosinusitida s nosními polypy. Účinnost dupilumabu na současný výskyt těchto onemocnění ovšem dosud nebyla hodnocena.

Analyzovaná data

Post-hoc analýza 4 randomizovaných placebem kontrolovaných studií fáze III (LIBERTY AD SOLO 1 a SOLO 2, CHRONOS a CAFÉ) hodnotila účinky dupilumabu v dávce 300 mg každé 2 týdny nebo 300 mg 1× týdně na zmírnění astmatu a chronické rinosinusitidy u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Zmírnění astmatu bylo měřeno pomocí 5položkového dotazníku ACQ-5 (Asthma Control Questionnaire) a zmírnění rinosinusitidy pomocí 22položkového testu SNOT-22 (Sino-Nasal Outcome Test). U všech pacientů byl zároveň hodnocen účinek dupilumabu na projevy a příznaky atopické dermatitidy.

Výsledky

Z 2444 účastníků uvedených studií mělo astma se skóre ACQ-5 ≥ 0,5 při vstupu do studie 463 (19 %) pacientů, sinonazální onemocnění 1171 (48 %) a oba tyto stavy současně 311 (13 %).

Po 16 týdnech léčby se skóre ACQ-5 zlepšilo o 0,27 při podávání placeba, o 0,59 při podávání dupilumabu každé 2 týdny a o 0,56 při každotýdenní dávce dupilumabu. Skóre SNOT-22 se zlepšilo o 5,1 ve skupině s placebem v porovnání se zlepšením o 9,9 ve skupině s dupilumabem podávaným každé 2 týdny a o 10,8 ve skupině s dupilumabem podávaným každý týden. Pro všechna porovnání dupilumabu s placebem bylo p < 0,01.

Zlepšení skóre ACQ-5 a SNOT-22 bylo zjištěno rovněž u pacientů, kteří trpěli současně astmatem i chronickou rinosinusitidou. Ve všech podskupinách dupilumab zmírnil také příznaky atopické dermatitidy.

Závěr

Díky inhibici zánětu typu 2 může dupilumab zlepšit léčbu atopické dermatitidy, astmatu a chronické rinosinusitidy i při jejich společném výskytu.

(zza)

Zdroj:

Boguniewicz M., Beck L. A., Sher L. et al. Dupilumab improves asthma and sinonasal outcomes in adults with moderate to severe atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol Pract 2021 Mar; 9 (3): 1212−1223.e6, doi: 10.1016/j.jaip.2020.12.059.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se