Rychlá úleva od příznaků těžké AD – dupilumab pro děti od 6 let věku

1. 11. 2021

Děti ve věku 6−12 let s těžkou formou atopické dermatitidy (AD) mají velmi omezené možnosti léčby. Níže prezentované studie ukazují, jak účinným a bezpečným léčivem je v jejich případě dupilumab, monoklonální protilátka namířená proti interleukinům 4 a 13. Toto léčivo má nově od října úhradu již i pro děti od 6 let.

Atopická dermatitida u dětí

Atopická dermatitida je nejběžnějším zánětlivým kožním onemocněním u dětí. Mezi 6. a 12. rokem života se vyskytuje s prevalencí až 20 %, z toho 8 % dětí má těžkou formu AD. Toto onemocnění má velmi negativní dopad na kvalitu života pacientů (spánková deprivace, podrážděnost, stres...) a velký dopad na rodinné příslušníky včetně značné finanční zátěže.

Možnost používání léčiv, která zlepšují průběh těžkých forem onemocnění a zároveň mají příznivý poměr prospěchu a rizika, je u dětí s AD limitovaná. Systémové kortikosteroidy se důrazně nedoporučují; jiné systémové léky se používají u dětí off-label a poskytují nepřijatelný poměr prospěchu a rizika. K dispozici je jen málo dat z kontrolovaných studií, která by podpořila použití těchto léčiv u dětí.

Léčba AD dupilumabem

Dupilumab je plně humánní monoklonální protilátka, která blokuje sdílenou receptorovou komponentu pro interleukiny (IL) 4 a 13. Blokádou signální dráhy obou interleukinů léčivo působí protizánětlivě. Indikované je kromě AD také pro léčbu astmatu a chronické rinosinusitidy s nosní polypózou.

Dvě pediatrické studie

Nezaslepená studie fáze IIa se zabývala farmakokinetickým profilem, bezpečností a účinností dupilumabu. Do studie byly zařazeny děti od 6 do 12 let s těžkou AD, která dostatečně nereagovala na topickou léčbu a postihovala > 10 % povrchu těla. V první části studie pacienti obdrželi 1 dávku dupilumabu (2 či 4 mg/kg) subkutánně a byli sledováni 8 týdnů, ve druhé části byly 1× týdně po dobu 4 týdnů aplikovány 2 či 4 mg/kg dupilumabu subkutánně. Dávka 2 mg/kg byla vybrána jako iniciální dávka před pokračováním k dávce 4 mg/kg, a to z důvodu zhodnocení bezpečnosti léčiva.

Navazující nezaslepené rozšíření studie fáze III LIBERTY AD PED-OLE stále trvá. Jeho cílem je zhodnotit dlouhodobou bezpečnost a účinnost léčiva. Zařazeny jsou děti, které se již dříve zúčastnily předešlé studie s dupilumabem. V této studii pacienti i nadále užívají stejnou dávku léčiva jako ve fázi IIa (2 či 4 mg/kg). Níže jsou prezentovány výsledky pouze u těch pacientů, kteří se zúčastnili obou studií (data ze druhé studie jsou shrnutím za prvních 52 týdnů léčby).

Výsledky

Z 38 původně přijatých dětí 37 dokončilo studii fáze IIa a 33 pokračovalo do rozšíření studie fáze III. Průměrný věk pacientů činil 8 let a průměrné trvání AD dosahovalo 7 let.

Příznaky atopické dermatitidy, včetně pruritu, vykazovaly rychlé zlepšení již po jednorázové dávce dupilumabu ve studii fáze IIa. Zlepšení klinických skóre (EASI, SCORAD) a Peak Pruritus NRS bylo pozorováno již ve 2. týdnu léčby, s dalším zlepšením při pokračující léčbě až do 52. týdne v druhé studii. Dlouhodobou léčbou se zlepšila rovněž kvalita života pacientů.

Většina nežádoucích příhod ve studii fáze IIa byla mírných až středně těžkých, těžkou nežádoucí příhodu prodělalo 14 % pacientů. Závažné nežádoucí příhody zahrnovaly bakteriální artritidu, impetiginizovanou dermatitidu a exacerbaci AD. Žádné z nežádoucích příhod však nevedly k ukončení léčby. Více nežádoucích příhod se vyskytlo ve skupině, které byla podávána dávka 4 mg/kg, což bylo dáno vyšším výskytem kožních infekcí, kašle a impetiginizované dermatitidy. Ve druhé studii byl výskyt nežádoucích příhod srovnatelný u obou dávek. Mezi nejčastější nežádoucí příhody ve studii fáze III patřily nazofaryngitida (2 mg/kg: 47 %; 4 mg/kg: 56 %) a exacerbace AD (29 a 13 % dětí).

Závěr

Výsledky analýz bezpečnosti a účinnosti dupilumabu ze dvou na sebe navazujících klinických studií potvrzují vhodnost použití tohoto léčiva jako dlouhodobé terapie těžké formy atopické dermatitidy u dětí ve věku od 6 let.

(saz)

Zdroj: Cork M. J., Thaçi D., Eichenfield L. F. et al. Dupilumab provides favourable long-term safety and efficacy in children aged ≥ 6 to < 12 years with uncontrolled severe atopic dermatitis: results from an open-label phase IIa study and subsequent phase III open-label extension study. Br J Dermatol 2021 May; 184 (5): 857−870, doi: 10.1111/bjd.19460.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se