Je třeba vysazovat dupilumab u pacientů s atopickou dermatitidou v souvislosti s pandemií COVID-19?

14. 12. 2020

Italští autoři popsali zkušenosti s distanční léčbou 200 pacientů s atopickou dermatitidou (AD) dupilumabem během vzplanutí pandemie COVID-19 na jaře 2020. Pozorování z klinické praxe, publikovaná data ani patofyziologické úvahy podle všeho nesvědčí pro zvýšené riziko infekce virem SARS-CoV-2 u pacientů s AD dostávajících tuto biologickou léčbu.

Poznatky o bezpečnosti biologické léčby během pandemie COVID-19

I přes obavy o zvýšené riziko spojené s onemocněním COVID-19 u pacientů na biologické léčbě ukazují dosud publikované práce bezpečnost této terapie. Neexistují žádné důkazy, že dupilumab, lidská monoklonální protilátka proti interleukinům 4 a 13 indikovaná v léčbě atopické dermatitidy, zvyšuje riziko infekce virem SARS-CoV-2. Jedna z prací dokonce popisuje bezpečnost této terapie u 2 pacientů s infekcí COVID-19.

Podrobnější data přináší průzkum provedený u dospělých italských pacientů s AD léčených dupilumabem, kteří od 11. března do 12. dubna 2020 absolvovali telefonické konzultace namísto osobní návštěvy dermatologické ordinace.

Výsledky italského průzkumu

Z 200 pacientů bylo 102 žen a průměrný věk sledovaných činil 44 ± 19 let. Žádný z pacientů neuváděl projevy infekce COVID-19 potvrzené výtěrem z nosohltanu nebo sérologickými testy. Test na COVID-19 podstoupili pouze 2 pacienti (1 %) z důvodu kontaktu s osobou s potvrzenou infekcí a výtěr z nosohltanu u nich byl negativní. 3 pacienti (1,5 %) uvedli, že měli v posledním měsíci zvýšenou teplotu nebo kašel (průměrná délka trvání obtíží 3,2 dne, maximální tělesná teplota 37,0 °C), jež spontánně odezněly bez rozvoje dušnosti.

Léčbu dupilumabem dostávalo pravidelně 193 (96,5 %) zařazených pacientů, přičemž 5 (2,5 %) muselo odstup mezi aplikacemi přípravku prodloužit na 3 týdny z důvodu nedostupnosti léku. U žádného pacienta nedošlo ke zhoršení projevů AD.

Z popsaného pozorování u italských pacientů tedy vyplývá, že užívání dupilumabu nejspíš nepředstavuje pro pacienty zvýšené riziko z hlediska infekce COVID-19.

Interleukiny v patogenezi COVID-19

V patogenezi onemocnění COVID-19 se uplatňuje imunitní odpověď navozená převážně TH1 a TH17 lymfocyty. Jejich hyperaktivace vyvolává vyplavení prozánětlivých cytokinů, které mohou vést k poškození plic. Interleukiny 4 a 13 jsou produktem TH2 lymfocytů a nepodílejí se na obraně organismu před virovými infekcemi. Virové ani respirační infekce nebyly v klinických studiích s dupilumabem hlášeny jako významné nežádoucí příhody.

Závěr

Vysazení biologické léčby by u pacientů s AD mohlo způsobit ztrátu její účinnosti z důvodu vytvoření protilátek proti léku a především zvýšit celkovou zátěž danou tímto onemocněním. Podle dosavadních poznatků tak není vhodné vysazovat dupilumab v léčbě atopické dermatitidy z důvodu probíhající pandemie COVID-19.

(zza)

Zdroj: Napolitano M., Patruno C., Ruggiero A. et al. Safety of dupilumab in atopic patients during COVID-19 outbreak. J Dermatolog Treat 2020 Jun 19: 1−2, doi: 10.1080/09546634.2020.1771257 [Epub ahead of print].Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se