Adherence k terapii osteoporózy v České republice − výsledky dotazníkového průzkumu

2. 10. 2017

Osteoporóza je systémové onemocnění charakterizované snížením kostní hustoty a kvality kostní tkáně s následným zvýšením křehkosti a náchylnosti kostí ke vzniku zlomenin. Průzkum českých vědců se soustředil na adherenci k terapii osteoporózy z pohledu praktických lékařů a jejich pacientů.

Úvod

Mezi nejzávažnější komplikace osteoporózy patří fraktury proximálního femuru a obratlů. Tyto zlomeniny jsou asociovány se snížením kvality života, ztrátou soběstačnosti a zvýšením mortality. V České republice bylo v roce 2010 diagnostikováno 72 tisíc nových případů patologických fraktur. Zbývající celoživotní pravděpodobnost fraktury proximálního femuru ve věku 50 let u mužů a žen byla odhadnuta přibližně na 7 %, respektive 15 %.

Farmakoterapie přitom signifikantně snižuje riziko fraktur. Navzdory pokrokům v diagnostice a léčbě osteoporózy stále mnoho lidí s osteoporózou a/nebo patologickou frakturou asociovanou s osteoporózou uniká pozornosti. Podle odhadů se podíl léčených lidí ve věku 50 let zvýšil z 0,6 % v roce 2001 na 2,3 % v roce 2011.

Cíle a metodika průzkumu

Klíčovou úlohu v diagnostice a terapii osteoporózy přitom zastávají praktičtí lékaři (PL). Cílem studie bylo zhodnotit dodržování lege artis postupů ze strany PL, potenciální bariéry a diskutovat rozdíly v porovnání se základním výzkumem provedeným v roce 2007. Důraz byl kladen na sekundární prevenci, protože efektivní primární prevence osteoporózy je zatím považována spíše za součást utopického systému zdravotní péče.

Pod záštitou Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně byl v roce 2014 proveden dvoukolový dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnila více než čtvrtina ze všech praktických lékařů v České republice. Dotazník zahrnoval otázky týkající se role praktických lékařů v boji proti osteoporóze, znalostí o osteoporóze, managementu zlomenin asociovaných s osteoporózou, bariér terapie osteoporózy, dostupnosti a využívání informačních zdrojů.

Výsledná zjištění

Celková míra návratnosti dotazníků činila 37 % (n = 551). Průměrný věk respondentů byl 53 let, přičemž 37 % respondentů tvořili muži. Role praktického lékaře v terapii osteoporózy byla hodnocena jako esenciální u 28 % ženských a 37 % mužských respondentů (p = 0,012). Celkem 92 % respondentů považovalo pokyny pro diagnostiku a léčbu osteoporózy za dostupné. 60 % respondentů hlásilo adherenci k užívání guidelines a užívalo je opakovaně. V roce 2007 opakované využívání guidelines nahlásilo 54 % praktických lékařů.

Znalost několika rizikových faktorů osteoporózy byla velmi dobrá, nicméně doporučený denní příjem vápníku byl správně stanoven pouze 41 % respondentů (v roce 2007 se jednalo o 11 %) a denní příjem vitaminu D pouze 40 % respondentů. Celkem tři čtvrtiny respondentů hlásily aktivní kroky po vzniku zlomeniny, které sestávaly z odeslání ke specialistovi, režimových doporučení a předpisu doplňků obsahujících vápník a vitamin D. Polovina respondentů se také soustředila na prevenci pádů.

Mezi nejčastěji hlášené bariéry spojené se systémem patřily nemožnost předepisování určitých léků (61 %) a finanční limity stanovené pojišťovnou (44 %). V tomto ohledu došlo ke zlepšení oproti roku 2007, kdy si na tyto problémy stěžovalo 71 % praktických lékařů (pro oba parametry). Bariéry z pohledu pacientů byly také velmi běžné, nejčastěji se jednalo o nonadherenci k terapii (29 %) a neochotu navštívit specialistu (18 %). Nonadherence k léčbě v roce 2007 činila 16 %, neochota navštívit specialistu 8 %.

Závěr

Adherence k dodržování guidelines se u praktických lékařů v porovnání s rokem 2007 zvýšila. Znalost rizikových faktorů osteoporózy a zapojení do péče po vzniku zlomeniny byly relativně vysoké. V porovnání s prvotním výzkumem se však zvýšila nonadherence k terapii ze strany pacientů. Stále důležitým problémem je otázka předepisování léků. Praktičtí lékaři by měli být více vzděláváni v problematice příjmu, dávkování, zdrojů a doplňků vitaminu D a vápníku.

(holi)

Zdroje: Vytřísalová M., Toušková T., Fuksa L. et al. How general practitioners and their patients adhere to osteoporosis management: a follow-up survey among Czech general practitioners. Front Pharmacol 2017 May 11; 8: 258, doi: 10.3389/fphar.2017.00258.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se