Zvýšené riziko pneumonie u pacientů s IBD

6. 4. 2013

U pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) se můžeme setkat se zvýšeným rizikem vzniku infekčních komplikací.

U pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) se můžeme setkat se zvýšeným rizikem vzniku infekčních komplikací. Američtí gastroenterologové se danou problematikou blíže zabývali ve své nedávno publikované práci, přičemž se zaměřili konkrétně na infekce respirační. Tato americká studie se pokusila určit riziko vzniku pneumonie u pacientů s IBD a stejně tak zjistit, nakolik může specifická medikace toto riziko ovlivnit.

Autoři provedli retrospektivní kohortovou studii a studii případů a kontrol za použití dat z databáze IMS Health Inc, LifeLink Health Plan Claims Database. V kohortové studii byli každému z IBD pacientů přiřazeni čtyři pacienti bez tohoto onemocnění. Riziko vzniku pneumonie bylo hodnoceno poměrem výskytu (IRR) a za pomoci Coxova modelu proporcionálního rizika. Ve studii případů a kontrol pak byli ke každému ze 4 856 IBD pacientů s pneumonií přiřazeni čtyři pacienti bez pneumonie. K určení spojitosti mezi medikací a vznikem pneumonie byla použita metoda logistické regrese.

Sledovanou kohortu tvořilo 50 932 pacientů s Crohnovou nemocí (CD), 56 403 pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) a 1 269 jedinců s neurčenou IBD. Těmto pacientům pak bylo přiřazeno celkem 434 416 pacientů bez IBD. Medián následného sledování v rámci studie byl 24 měsíců. U jedinců s IBD bylo při srovnání s jedinci bez tohoto onemocnění pozorováno zvýšené riziko vzniku pneumonie (IRR 1,82, 95% CI 1,75–1,88). Dle Coxovy analýzy zůstalo toto riziko zvýšené u pacientů s IBD oproti jedincům bez tohoto onemocnění, a to jak u CD (HR 1,71, 95% CI 1,62–1,80), tak u UC (HR 1,41, 95% CI 1,34–1,48). Dle analýzy případů a kontrol pak bylo se vznikem pneumonie nezávisle spojeno užívání biologické terapie (OR 1,32, 95% CI 1,11–1,57), kortikosteroidů (OR 1,91, 95% CI 1,72–2,12), thiopurinů (OR 1,13, 95% CI 1,00–1,27), inhibitorů protonové pumpy (OR 1,15, 95% CI 1,04–1,26) a narkotik (2,28, 95% CI 2,09–2,48).

Z uvedených zjištění tedy vyplynulo, že pacienti s IBD mají zvýšené riziko vzniku pneumonie. Se vznikem pneumonie jsou pak v této populaci spojeny zejména léky jako kortikosteroidy nebo narkotika. Důraz na primární prevenci vzniku pneumonie prostřednictvím vakcinace a eliminace rizikových faktorů je tedy nepochybně oprávněný.

(mik)

Zdroj: Long M. D., Martin C., Sandler R. S., Kappelman M. D. Increased risk of pneumonia among patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2013 Feb; 108 (2): 240–8; doi: 10.1038/ajg.2012.406.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se