Udržení remise tofacitinibem u pacientů s UC – výsledky studie OCTAVE Open

28. 5. 2022

Tofacitinib je indikovaný k léčbě ulcerózní kolitidy (UC) v případech, kdy konvenční léčba nebo monoklonální protilátky nepřinášejí dostatečné výsledky. Mezi hlavní benefity tohoto léčiva patří možnost perorálního podání a předvídatelná kinetika. Dlouhodobou účinností tofacitinibu se zabývala studie OCTAVE Open.

Tofacitinib v léčbě UC

Tofacitinib je léčivo řazené mezi selektivní inhibitory Janusových kináz (JAKi). Jeho účinnost a bezpečnost u pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou byla potvrzena ve 3 multicentrických dvojitě zaslepených randomizovaných placebem kontrolovaných studiích fáze III, které vedly k registraci a zpřístupnění této léčby pacientům. Studie OCTAVE Open, jejíž výsledky byly publikovány v časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology, prokázala další přetrvání účinnosti u pacientů v remisi po 52 týdnech udržovací léčby v pivotní studii fáze III.  

Metodika a cíle studie OCTAVE Open 

Do multicentrické otevřené dlouhodobé prodloužené studie fáze III OCTAVE Open byli zařazení pacienti (n = 142) starší 18 let s potvrzenou diagnózou středně těžké až těžké ulcerózní kolitidy, kteří se účastnili studie OCTAVE Sustain a dokončili 52týdenní udržovací léčbu. Část z nich byla léčena tofacitinibem v dávce 5 mg 2× denně (n = 66) a část v dávce 10 mg 2× denně (n = 76).

Prezentovaná analýza sledovala pacienty, kteří v rámci studie OCTAVE Sustain dosáhli remise hodnocené dle skóre Mayo (celkové skóre ≤ 2, individuální skóre < 1, subskóre rektálního krvácení = 0). Remise bylo dosaženo u 163 pacientů, z nichž 142 pokračovalo v rámci studie OCTAVE Open v léčbě tofacitinibem. 

OCTAVE Open hodnotila u pacientů účinnost léčby včetně remise (skóre Mayo ≤ 2), endoskopické zlepšení, klinickou odpověď a částečné skóre Mayo (PMS) v pravidelných intervalech (ve 2., 12., 24. a 36. měsíci).  

Výsledná zjištění  

Ve 12. měsíci studie zůstalo 68,3 % pacientů v remisi, u 73,9 % bylo pozorované endoskopické zlepšení. Klinická odpověď byla pozorovaná u 77,5 % pacientů. Na konci studie ve 36. měsíci bylo 50,4 % pacientů v remisi a u 55,3 % bylo nadále pozorované zlepšení potvrzené endoskopií. Klinická odpověď byla pozorovaná u 56,0 % pacientů. Těchto výsledků bylo dosaženo nezávisle na tom, zda pacienti v předchozí studii OCTAVE Sustain užívali tofacitinib v dávce 5 mg, nebo 10 mg 2× denně.

67 sledovaných pacientů (41,1 %) v průběhu studie terapii ukončilo, z toho 9,2 % pro nedostatečnou klinickou účinnost a 6,7 % pro nežádoucí příhody související s léčbou. 

Studie potvrdila příznivý bezpečnostní profil tofacitinibu – žádná nová bezpečnostní rizika spojená s dlouhodobou léčbou nebyla pozorovaná. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byla dle hlášení pacientů nazofaryngitida (21,7 %) a zhoršení UC (23,4 %). 

Závěr 

Post hoc analýza dat ze studie OCTAVE Open potvrdila účinnost a bezpečnost perorálně podávaného tofacitinibu a jeho benefity při dlouhodobém užívání. Cílové ukazatele demonstrující účinnost tofacitinibu v dávce 5 mg 2× denně byly zachované při udržování remise u pacientů po celou dobu pozorování (36 měsíců udržovací léčby) bez ohledu na dávkovací režim tofacitinibu v rámci předcházející studie OCTAVE Sustain.  

(lexi) 

Zdroj: Colombel J. F., Osterman M. T., Thorpe A. J. et al. Maintenance of remission with tofacitinib therapy in patients with ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2022; 20 (1): 116–125.e5, doi: 10.1016/j.cgh.2020.10.004.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se