Účinnost tofacitinibu v léčbě ulcerózní kolitidy v reálné klinické praxi

24. 11. 2022

Jednou z nových modalit léčby ulcerózní kolitidy (UC) je tofacitinib. Jeho účinnost již byla prokázána v klinických studiích a nyní se prokazuje i v reálné klinické praxi, kde můžeme zhodnotit výsledky pacientů, kteří by do klinické studie zařazeni být nemohli, nebo těch s refrakterním onemocněním.

Tofacitinib v léčbě UC

Možnosti farmakoterapie zánětlivých střevních onemocnění (IBD) se rychle rozšiřují. Inhibitor Janusových kináz (JAKi) tofacitinib je prvním z nových léčiv s malou molekulou se schválením pro léčbu středně těžké až těžké ulcerózní kolitidy (UC). Ve srovnání s monoklonálními protilátkami namířenými proti specifickým cytokinům se JAKi zaměřují na více signálních drah a působků, o kterých se předpokládá, že modulují zánět při UC, jako jsou interleukiny IL-6, IL-12, IL-15, IL-23 a interferon gamma (IFN-γ).

Data z klinických studií vs. reálná klinická praxe

Účinnost tofacitinibu v terapii UC byla již v minulosti potvrzena standardními randomizovanými kontrolovanými klinickými studiemi (RCT). Retrospektivní analýza provedených RCT ovšem ukázala, že pouze 26 % pacientů s UC z „reálného světa“ by bylo způsobilých pro zařazení do „registrační“ RCT. Běžnými důvody pro nezařazení byly použití topické rektální terapie, dále situace, kdy pacient dosud nebyl léčen imunomodulancii, nemoc mu byla nově diagnostikována, případně u něj byla nutná kolektomie.

Výsledky získané observací mimo rámec intervenčních klinických hodnocení jsou často označovány jako důkazy z reálné praxe (RWE − real-world evidence). Hodnotí se data z každodenní klinické praxe, jako jsou elektronické zdravotní záznamy, pacientské registry a dotazníky. Studiem populace s UC, která je reprezentativnější pro klinickou praxi, mohou RWE nabídnout další vhled do prediktorů účinnosti a pořadí podávaných léčiv a odhalit nové bezpečnostní informace. I když však data z RWE přinášejí řadu cenných poznatků, je třeba zároveň vnímat jejich limitaci, tedy riziko zkreslení (bias) různého druhu.

Metaanalýzy studií RWE

Hned dvě metaanalýzy se v poslední době zabývaly observačními studiemi s tofacitinibem v terapii UC.

Lucaciu et al. analyzovali 9 studií zahrnujících 830 pacientů. Po 8 týdnech (medián) se podařilo navodit klinickou odpověď u 51 % pacientů (95% interval spolehlivosti [CI] 41–60) a remise jich dosáhlo 37 % (95% CI 26–45). Po 24 týdnech se klinická odpověď udržela u 40 % pacientů (95% CI 31–50) a remise u 29 % (95% CI 23–36). 32 % pacientů zaznamenalo alespoň 1 nežádoucí příhodu, nejčastěji mírnou infekci (13 %) a zhoršení UC vyžadující kolektomii (13 %). Třetina pacientů (35 %) tofacitinib vysadila, nejčastěji z důvodu absence primární odpovědi (51 %).

V novější práci již Taxonera et al. analyzovali 17 studií s celkem 1162 pacienty s UC. V 8. týdnu byla pozorována klinická odpověď u 62,1 % pacientů (95% CI 55,0–69,1) a remise jich dosáhlo 34,7 % (95% CI 24,4–45,1). Po 24 týdnech byla odpověď pozorována u 50,8 % pacientů (95% CI 42,1–59,5) a v remisi jich bylo 38,3 % (95% CI 29,2–47,5). Pacienti, kteří dosud nebyli léčeni biologickou léčbou (11,6 %), měli významně vyšší míru odpovědi v 8. týdnu (1,38; 95% CI 1,03–1,84; p = 0,032). Incidence závažných nežádoucích příhod činila 8,9 na 100 pacientů za rok a incidence pásového oparu 6,9 na 100 pacientů za rok. V žádné z analyzovaných studií nebyly hlášeny významné kardiovaskulární příhody ani tromboembolické komplikace.

Závěr

Metaanalýzy studií z reálné praxe potvrzují účinnost tofacitinibu u vysoce refrakterní populace pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou a přijatelný bezpečnostní profil léčiva. Zjištění z reálné praxe jsou také v souladu s výsledky klinických studií a dále podporují použití tofacitinibu u UC.

(norg)

Zdroje:
1. Lucaciu L. A., Constantine-Cooke N., Plevris N. et al. Real-world experience with tofacitinib in ulcerative colitis: a systematic review and meta-analysis. Therap Adv Gastroenterol 2021 Dec 23; 14: 17562848211064004, doi: 10.1177/17562848211064004.
2. Taxonera C., Olivares D., Alba C. et al. Real-world effectiveness and safety of tofacitinib in patients with ulcerative colitis: systematic review with meta-analysis. Inflamm Bowel Dis 2022 Jan 5; 28 (1): 32−40, doi: 10.1093/ibd/izab011.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se