Thiopuriny a riziko kolorektální neoplazie u pacientů s IBD

14. 7. 2014

Pacienti s idiopatickými střevními záněty (IBD) mají obecně zvýšené riziko rozvoje kolorektální neoplazie. V současné době je neustále předmětem diskusí, nakolik může terapie thiopuriny toto riziko snížit. Nedávno byly publikovány výsledky metaanalýzy zabývající se expozicí thiopurinům a rizikem rozvoje kolorektální dysplazie nebo karcinomu u pacientů s IBD.

Autoři zmiňované metaanalýzy využili údaje z databází MEDLINE, EMBASE a Cochrane a také ze souborů abstrakt z mezinárodních konferencí. Do hodnocení pak zařadili studie zabývající se expozicí thiopurinům a rizikem kolorektální neoplazie u pacientů s ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou nemocí. Následně vypočetli poměry šancí (OR) s 95% konfidenčními intervaly (CI) a provedli a metaregresní analýzu vlivu data publikace.

Vstupní kritéria splnilo celkem 15 studií. Celkově nebyl pozorován signifikantní vliv thiopurinů na riziko vzniku kolorektální neoplazie (dysplazie a/nebo karcinomu) u pacientů s IBD (OR 0,87; 95% CI 0,71–1,06). Odhady se výrazně nelišily v separátních hodnoceních 2 populačních studií (OR 0,87; 95% CI 0,59–1,29), 13 klinických studií (OR 0,87; 95% CI 0,59–1,09), 7 kohortových studií (OR 0,93; 95% CI 0,67–1,28) nebo 8 studií případů a kontrol (OR 0,83; 95% CI 0,65–1,08). Ve studiích, ve kterých byla neoplazie (dysplazie a/nebo karcinom) použita jako hlavní sledovaný ukazatel, byly naznačeny tendence poukazující na protektivní vliv thiopurinů (OR pro neoplazii 0,72; 95% CI 0,50–1,05), tento efekt však nebyl pozorován ve studiích kolorektálního karcinomu (OR 0,90; 95% CI 0,72–1,12) nebo ve studiích publikovaných v posledních letech (metaregrese p = 0,16).

Závěrem lze tedy shrnout, že touto metaanalýzou nebyl prokázán signifikantní protektivní vliv terapie thiopuriny na riziko rozvoje kolorektální neoplazie u pacientů s IBD.

(mik)

Zdroj: Jess T., Lopez A., Andersson M., et al. Thiopurines and Risk of Colorectal Neoplasia in Patients with Inflammatory Bowel Disease: a Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jun 4; pii: S1542-3565(14)00802-7; doi: 10.1016/j.cgh.2014.05.019Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se