Testování hladin salicylátů v moči umožňuje identifikovat pacienty v riziku nonadherence k léčbě mesalazinem

3. 2. 2013

Mesalazin je základní látkou používanou v udržovací léčbě střevních zánětlivých onemocnění. I přesto, že významně snižuje četnost relapsů onemocnění, prevalence nonadherence k léčbě mesalazinem je u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) vyšší než 50 %.

Mesalazin je základní látkou používanou v udržovací léčbě střevních zánětlivých onemocnění. I přesto, že významně snižuje četnost relapsů onemocnění, prevalence nonadherence k léčbě mesalazinem je u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) vyšší než 50 %. Nonadherence významně zvyšuje náklady na léčbu, proto jsou hledány metody, jak identifikovat pacienty, u nichž je riziko nonadherence k léčbě nejvyšší. Aktuální práce amerických autorů hodnotila, zda lze pomocí náhodného testování salicylátů v moči (jako markerů kyseliny 5-aminosalicylové, 5-ASA) identifikovat pacienty, kteří v nedávné době neužívali mesalazin a jsou pravděpodobně dlouhodobě nonadherentní k léčbě. 5-ASA je v moči detekovatelná během 4 hodin až 5 dnů po perorálním podání dávky mesalazinu. Prospektivní observační studie zahrnula 93 pacientů s UC užívajících mesalazin a 20 kontrol. Přítomnost salicylátů v náhodném vzorku moči byla hodnocena pomocí kolorimetrie užívané i k testování hladin salicylátů v krvi. 5-ASA v moči byla detekována kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií. Hladina salicylátů v moči vyšší než 15 mg/dl odlišila pacienty, kteří nedávno užili mesalazin, od kontrol. Adherence k terapii mesalazinem byla kvantifikována na základě Moriskyho dotazníku (Morisky Medication Adhrence Scale-8) při zařazení do studie a záznamů o vyzvednutí léku z lékárny v následujících 6 měsících. Studie ukázala, že hladiny salicylátů v moči korelují s hladinami metabolitů mesalazinu v moči. Subjektivní výpovědi pacientů však neodpovídají objektivně zjištěným výsledkům adherence k léčbě mesalazinem.

Pacienti léčení mesalazinem s nízkými náhodně testovanými hladinami salicylátů v moči jsou podle informací o vyzvednutí léku z lékárny téměř 3× častěji nonadherentní k léčbě.

(the)

Gifford A. E., Berg A. H., Lahiff C., Cheifetz A. S., Horowitz G., Moss A. C. A Random Urine Test Can Identify Patients at Risk of Mesalamine Non-Adherence: A Prospective Study. Am J Gastroenterol 2013; doi: 10.1038/ajg.2012.419.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se