Srovnání dávkovacích schémat mesalazinu v terapii ulcerózní kolitidy

15. 3. 2016

Cílem studie francouzských gastroenterologů bylo porovnat účinnost a bezpečnost dávkování sachetů mesalazinu s prodlouženým účinkem v režimu 1× denně vs. 2× denně v léčbě mírné až středně závažné ulcerózní kolitidy.

Mesalazin je lékem volby pro lehčí až středně závažnou ulcerózní kolitidu. Dávkovacích schémat existuje více, ukazuje se však, že v případě sachetů je nejvýhodnější podat stanovený počet gramů mesalazinu pouze v jediné denní dávce, jak dokládá studie francouzských gastroenterologů. Výzkumníci si stanovili za cíl porovnání účinnosti a bezpečnosti dávkování mesalazinu s prodlouženým účinkem v režimu 1× vs. 2× denně v léčbě mírné až středně závažné ulcerózní kolitidy.

Do randomizované studie bylo zahrnuto 206 pacientů, kteří po dobu 8 týdnů užívali celkem 4 g mesalazinu za den. První skupina 102 pacientů dostávala 1× denně (ráno) 2 sachety s obsahem 2 g mesalazinu, druhá skupina užívala 2 g ve formě sachetů ráno a další 2 g večer v téže formě. Všichni pacienti dále dostávali po dobu 4 týdnů 1 g mesalazinu denně ve formě klyzmatu. Aktivita nemoci byla hodnocena ve 4., 8. a 12. týdnu prostřednictvím Disease Activity Index (UC-DAI), který zahrnuje frekvenci vyprázdnění se, krvácení z rekta, vzhled sliznice a klinické zhodnocení aktivity nemoci. Pacienti si rovněž sami vedli denní záznamy hodnotící frekvenci stolice a rektálního krvácení.

Z porovnání dvou dávkovacích schémat vyplývá, že v 8. týdnu dosáhlo klinické a endoskopické remise 52,1 % pacientů ve skupině s dávkováním 1× denně a 41,8 % ve skupině s dávkováním 2× denně. Při porovnání dle výsledku skóre UC-DAI dopadla rovněž lépe skupina, která užívala mesalazin v jedné denní dávce (zlepšení 92 vs. 79 %; p = 0,01). Rovněž míra hojení sliznice byla u skupiny s dávkováním 1× denně signifikantně výraznější (87,5 vs. 71,1 %; p = 0,007). Také průměrná doba pro dosažení remise vypovídá ve prospěch jedné denní dávky (26 vs. 28 dní; p = 0,04). Co se týče bezpečnosti, skupiny se mezi sebou nelišily.

Studie tak dokládá, že mesalazin ve formě klyzmatu je výhodné kombinovat s podáváním sachetů mesalazinu pouze v jediné denní dávce.

(zzka)

Zdroj: Flourié B., Hagège H., Tucat G. Randomised clinical trial: once- vs. twice-daily prolonged-release mesalazine for active ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther 2013 Apr; 37 (8): 767−775; doi: 10.1111/apt.12266. Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se