Spojitost mezi sérovými hladinami bilirubinu a Crohnovou nemocí

14. 5. 2014

Předpokládá se, že oxidativní stres hraje důležitou roli v rozvoji Crohnovy nemoci (CD). Za hlavní endogenní antioxidant je považován bilirubin v séru. Nakolik jsou sérové hladiny bilirubinu a geny ovlivňující jeho systémové koncentrace spojeny s CD, se pokusila odpovědět studie publikovaná v březnovém vydání Inflammatory Bowel Diseases.

Zmiňované studie případů a kontrol se účastnili jak dětští (n = 119), tak dospělí pacienti (n = 504) s CD a 370 odpovídajících zdravých kontrol, u kterých byly variace promotorů genů pro hemoxygenázu-1 (HMOX1) a bilirubin UDP-glukuronosyltransferázu (UGT1A1) určeny na základě analýzy fragmentů. Sérové hladiny bilirubinu pak byly srovnávány v podskupině 90 případů a 229 kontrol, u kterých byly k dispozici biochemické údaje.

U pacientů s Crohnovou nemocí byly zjištěny podstatně nižší hladiny bilirubinu v séru než u jedinců z kontrolní skupiny (7,4 vs. 12,1 µmol/l). Sérové hladiny bilirubinu pak byly signifikantně nižší u pacientů s CD v rámci všech genotypů UGT1A1*28 (P < 0,05). U homozygotů UGT1A1*28 s wild-typem NOD2 genu bylo zaznamenáno signifikantní opoždění manifestace CD (P = 0,004), zatímco tento protektivní vliv již nebyl přítomen u jedinců s mutací NOD2 genu. Mezi rizikem CD a individuálními genovými variantami HMOX1 nebyla nalezena žádná spojitost.

Na základě výše uvedených zjištění lze říci, že Crohnova nemoc je spojena se signifikantně nižšími hladinami bilirubinu v séru s největší pravděpodobností v důsledku zvýšeného oxidativního stresu doprovázejícího toto zánětlivé střevní onemocnění. Homozygotní stav pro alelu UGT1A1*28, která je odpovědná za vyšší hladiny bilirubinu, se zdá být důležitým faktorem modifikujícím manifestaci Crohnovy nemoci.

(mik)

Zdroj: Lenicek M., Duricova D., Hradsky O., et al. The relationship between serum bilirubin and Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis.2014 Mar; 20 (3): 481–7; doi: 10.1097/01.MIB.0000440817.84251.98.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se