Role výhradní enterální výživy v navození klinické remise u dětských pacientů s Crohnovou chorobou

15. 12. 2015

Může výhradní enterální výživa poskytnout benefit dětem s mírnou či středně významnou formou Crohnovy choroby (CD)?

CD je chronické zánětlivé onemocnění gastrointestinálního traktu, přesná patofyziologie nemoci ale zatím není popsána. Léčebné strategie jsou velmi komplexní, většina léků má ale výrazné nežádoucí účinky. Zejména u dětí největší obavy vzbuzují poruchy růstu či snížená kostní minerální denzita spojená s podáváním systémových kortikoidů. Léčba kortikoidy je navíc považována za faktor predisponující k horšímu slizničnímu hojení.

Výhradní enterální výživa (exklusive enteral nutrition, EEN) je dieta s elementárními či polymerními složkami výživy. Studie dosud prokázaly řadu výhod EEN při jejím podávání dětským pacientům s CD. Nepřináší pouze pozitivní vliv na růst a kostní minerální denzitu, přispívá i k dosažení remise nemoci, slizničnímu hojení a také modulaci imunitního systému. EEN měla navíc ve studiích minimální výskyt nežádoucích účinků ve srovnání se steroidy. 

Čínští autoři proto retrospektivně sesbírali data týkající se dětí a adolescentů s nově diagnostikovanou CD. Zařazeni byli pacienti sledovaní minimálně 2 měsíce, kteří měli mírnou či středně těžkou formu nemoci. 10 pacientů bylo v první linii léčeno pouze EEN, 18 pacientů dostávalo kortikoidy. Medián sledování pacientů byl 9,2 týdne u skupiny léčené EEN a 9,6 týdne pro skupiny s kortikoidy. Míra dosažení remise byla signifikantně vyšší ve skupině léčené podáváním EEN ve srovnání s dětmi léčenými kortikoidy (90 % oproti 50 %, p < 0,05). Zlepšení růstu bylo více zřejmé u dětí léčených EEN. Autoři studie nepozorovali ve skupině s EEN žádné nežádoucí účinky.

Autoři tedy konstatují, že u dětí s mírnou či středně významnou CD je výhradní enterální výživa ve srovnání s kortikoidy efektivnější – zlepšuje závažnost průběhu nemoci a má pozitivní vliv na růstový deficit. Navíc je spojena s menším výskytem nežádoucích účinků.

(eza)

Zdroj: Youyou L. et al. Short-Term Efficacy of Exclusive Enteral Nutrition in Pediatric Crohn's Disease: Practice in China. Gastroenterol Res Pract – publikováno online 28. května 2015; doi: 10.1155/2015/428354Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se