Riziko lymfomu u dětí a mladých dospělých se zánětlivým střevním onemocněním

20. 11. 2014

Předchozí studie upozorňují na zvýšené riziko vzniku lymfomů u dospělých jedinců se zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Případy lymfomu však již byly hlášeny i u dětských pacientů s IBD.

Předchozí studie upozorňují na zvýšené riziko vzniku lymfomů u dospělých jedinců se zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Případy lymfomu však již byly hlášeny i u dětských pacientů s IBD. Nicméně přesná míra rizika vzniku lymfomu v závislosti na užívané medikaci nebyla dosud u dětí popsána.

Američtí gastroenterologové proto provedli retrospektivní studii, do které zahrnuli celkem 1 560 dětí a mladých dospělých s IBD léčených v Dětské nemocnici v Bostonu v letech 1979 až 2008. Z této skupiny bylo ale vyřazeno 186 pacientů z důvodu nesprávně stanovené diagnózy, jednorázové konzultační návštěvy nebo také z důvodů chybějící nemocniční dokumentace. Záznamy zbývajících 1 374 pacientů pak byly pečlivě prozkoumány s cílem zjistit, jestli došlo k objevení se lymfomu v době, kdy byli pacienti léčeni na daném pracovišti. Stejně tak byla zjišťována doba expozice různým typům medikace. Míra výskytu lymfomu pak byla vypočtena jako pacientoroky expozice každému z užívaných léků.

Z celkového počtu 1 374 pacientů (741 mužů, věk v době diagnózy 12,1 ± 4,0 roku, 791 s Crohnovou nemocí [CD], 535 s ulcerózní kolitidou [UC], 48 nezařazené IBD) autoři odhalili dva pacienty, u kterých došlo k rozvoji lymfomu (1× Hodgkinův lymfom, 1× anaplastický velkobuněčný lymfom), za 6 624 pacientoroků následného sledování (průměrná doba sledování 4,8 roku na pacienta). Oba pacienti byli muži (v době rozvoje lymfomu ve věku 12 a 18 let) léčení thiopuriny, kteří ale v době stanovení diagnózy ještě neužívali biologika. Oba byli následně léčeni chemoterapií a nyní žijí bez známek malignity 32 a 76 měsíců od stanovení diagnózy. Absolutní míra výskytu lymfomu u pacientů léčených thiopuriny byla 4,5 na 10 000 pacientoroků ve srovnání s očekávanou mírou 0,58 na 10 000 pacientoroků se standardizovaným poměrem incidence (SIR) 7,51 (95% CI: 0,74–41,98).

Celkové riziko lymfomu u dětí s IBD je tedy nízké, na popisovaném pracovišti se jednalo pouze o dva případy v průběhu 30 let. Riziko lymfomu (dle odhadu SIR) u dětí léčených thiopuriny je srovnatelné s výsledky studií u dospělých. Přestože může být riziko vzniku lymfomu u dětí léčených thiopuriny zvýšené, v takto velké skupině nedosáhlo statistické významnosti.

(mik)

Zdroj: Ashworth L. A. et al. Lymphoma risk in children and young adults with inflammatory bowel disease: Analysis of a large single-center cohort. Inflamm Bowel Dis 2012 May; 18 (5): 838–43; doi: 10.1002/ibd.21844Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se