Přítomnost rizikových faktorů spojených s kolektomií u pacientů s ulcerózní kolitidou ve studiích s tofacitinibem

4. 12. 2022

Jedním z důležitých cílů terapie aktivní ulcerózní kolitidy je prevence kolektomie. Klinická studie, jejíž výsledky byly aktuálně prezentovány na vídeňském kongresu UEG (United European Gastroenterology), hodnotila souvislost rizikových faktorů a užívání tofacitinibu s kolektomií u pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou v programu klinických studií OCTAVE.

Úvod

Tofacitinib je selektivní inhibitor Janusových kináz (JAK) indikovaný k terapii středně těžké až těžké aktivní ulcerózní kolitidy (UC) u dospělých pacientů. Jeho hlavním mechanismem účinku je intracelulární inhibice signální dráhy JAK/STAT, čímž dosahuje poklesu produkce prozánětlivých cytokinů.

Metodika studie

Post hoc analýza dat klinického programu OCTAVE s tofacitinibem hodnotila vstupní charakteristiky a přítomnost rizikových faktorů kolektomie u pacientů s aktivní UC. Provedení kolektomie bylo hodnoceno ve 3 kohortách pacientů, a to v indukční kohortě (tofacitinib v dávce 10 mg 2× denně nebo placebo), v udržovací kohortě (tofacitinib v dávce 5 či 10 mg 2× denně nebo placebo) a v celkové kohortě (pacienti, kteří dostali nejméně 1 dávku tofacitinibu 5 či 10 mg v klinické studii fáze III nebo v dlouhodobém otevřeném prodloužení).

Mezi hodnocené rizikové faktory kolektomie patřily věk v době diagnózy < 40 let, rozsáhlá kolitida, endoskopicky verifikované závažné onemocnění (dílčí endoskopické skóre Mayo 3), hospitalizace pro kolitidu v posledních 12 měsících, hladina C-reaktivního proteinu (CRP) > 3 mg/l a sérového albuminu < 35 g/l.

Výsledky 

Kolektomii podstoupilo celkem 14 pacientů. Výkon byl proveden u 3 pacientů v indukční kohortě (n = 1139), a to u 2 na tofacitinibu a u 1 na placebu, dále u 3 nemocných v udržovací kohortě (n = 593), a to výhradně těch na placebu, a nakonec u 8 pacientů v otevřeném prodloužení (n = 944), kde všichni užívali tofacitinib 10 mg 2× denně a nebyli v remisi při vstupu do této extenze studie.

Počet kolektomií na 100 pacientoroků činil v indukční kohortě 2,47 při podávání placeba a 1,26 při léčbě tofacitinibem, v udržovací kohortě to bylo 2,90 u pacientů na placebu a 0 u pacientů na tofacitinibu v dávce 5 i 10 mg a v celé sledované skupině potom činil 0,34 pro všechna dávkovací schémata tofacitinibu.

U všech pacientů, kteří podstoupili kolektomii, byl v době zařazení do studie přítomen alespoň 1 sledovaný rizikový faktor a všichni byli dříve léčeni inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi).

Závěr

V klinickém programu studií OCTAVE byla kolektomie nefrekventním chirurgickým výkonem vzhledem k celkovému počtu pacientů. U všech, kteří podstoupili kolektomii, byla zaznamenána předchozí terapie TNFi a nejméně 1 z rizikových faktorů kolektomie. Nižší podíl kolektomií u pacientů s tofacitinibem v indukční kohortě a skutečnost, že v udržovací fázi studie nedošlo k provedení kolektomie u žádného pacienta na tofacitinibu, podporují důležitost kontinuity aktivní terapie u nemocných se středně těžkou a těžkou ulcerózní kolitidou.

(holi)

Zdroj: Rubin D. T., Salese L., Kotze P. G. et al. Presence of risk factors associated with colectomy among patients with colectomy in the tofacitinib OCTAVE ulcerative clinical programme. UEG Week, Vienna, 2022 Oct 8−11.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se