Přínos stanovení hladiny fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu v hodnocení subklinického zánětu u ulcerózní kolitidy – výsledky studie ACERTIVE

8. 6. 2017

Slizniční hojení a histologická remise jsou dva různé cíle v léčbě pacientů s ulcerózní kolitidou (UC), k hodnocení dosažení obou těchto cílů je však nutné invazivní endoskopické vyšetření. Studie portugalských autorů se věnovala roli fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu jako biomarkerů aktivity onemocnění u asymptomatické UC.

Průběh studie

Jednalo se o multicentrickou průřezovou studii zahrnující 371 pacientů, kteří byli rozděleni do skupin podle endoskopického a histologického hodnocení. Následně byly tyto nálezy korelovány s hladinami obou biomarkerů ve stolici.

Výsledná zjištění

Makroskopické léze (tj. endoskopické Mayo score ≥ 1) byly nalezeny u 28 % pacientů zařazených do studie a 9 % pacientů ve studii mělo aktivní onemocnění podle Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity. Histologické známky zánětu podle Geboesova indexu mělo 21 % zařazených pacientů, u 15 % pacientů byla zaznamenána fokální bazální plazmocytóza, difuzní bazální plazmocytóza byla nalezena u 5 % účastníků.

Hladiny fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu byly statisticky signifikantně vyšší u pacientů s endoskopickými lézemi a histologicky potvrzenou aktivitou onemocnění. Následná analýza odhalila, že oba biomarkery byly schopny vypovídat o slizničním hojení a histologické remisi s uspokojivou pravděpodobností při cut-off hodnotách 150−250 μg/g u fekálního kalprotektinu a 12 μg/g pro neutrofilní s gelatinázou B asociovaný lipokalin.

Závěr

Hladiny kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu ve stolici jsou při hodnocení aktivity onemocnění u asymptomatických pacientů s UC přínosné. Hladiny analyzovaných biomarkerů pod navrhovanou hranicí vylučují přítomnost makroskopických a mikroskopických lézí s pravděpodobností 75−93 %. Při interpretaci pozitivních výsledků je však třeba opatrnosti, protože pozitivní prediktivní hodnotu mají oba biomarkery jen nízkou.

(epa)

Zdroj: Magro F., Lopes S., Coelho R. et al; Portuguese IBD Study Group [GEDII]. Accuracy of faecal calprotectin and neutrophil gelatinase B-associated lipocalin in evaluating subclinical inflammation in ulcerative colitis − the ACERTIVE study. J Crohns Colitis 2017 Apr 1; 11 (4): 435−444, doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw170.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se