Opožděné stanovení diagnózy Crohnovy choroby je spojeno s komplikovaným průběhem nemoci

14. 6. 2014

Vliv pozdní diagnostiky, tj. doby od objevení se prvních příznaků do stanovení diagnózy, na klinický průběh Crohnovy nemoci (CD) nebyl dosud plně objasněn. Nakolik může opoždění stanovení diagnózy tedy nějakým způsobem ovlivnit samotný průběh nemoci, se nedávno pokusila odpovědět skupina švýcarských gastroenterologů.

Vliv pozdní diagnostiky, tj. doby od objevení se prvních příznaků do stanovení diagnózy, na klinický průběh Crohnovy nemoci (CD) nebyl dosud plně objasněn. Nakolik může opoždění stanovení diagnózy tedy nějakým způsobem ovlivnit samotný průběh nemoci, se nedávno pokusila odpovědět skupina švýcarských gastroenterologů.

Autoři zmiňované práce analyzovali data pacientů s IBD ze švýcarské kohortové studie. Do této studie byli zařazeni pacienti z univerzitních center (68 %), krajských nemocnic (14 %) i soukromých praxí (18 %). Hodnocena byla frekvence výskytu střevních stenóz, vnitřních píštělí, perianálních píštělí a chirurgických výkonů v důsledku CD (a to jak na střevě, tak i těch perianálních).

Studie se účastnilo celkem 905 pacientů (53,4 % žen, medián věku v době stanovení diagnózy 26 let, rozmezí 20–36 let), kteří byli následně rozděleni do čtyř skupin podle doby diagnostického zpoždění (0–3, 4–9, 10–24 a ≥ 25 měsíců). Medián diagnostického zpoždění byl 9 (3–24) měsíců. Frekvence užívání imunomodulátorů nebo antiTNF terapie se mezi těmito skupinami nelišily. Délka diagnostického zpoždění pozitivně korelovala s výskytem střevní stenózy (OR 1,76, P = 0,011 pro zpoždění ≥ 25 měsíců) a střevní chirurgie (OR 1,76, P = 0,014 pro zpoždění 10–24 měsíců a OR 2,03, P = 0,003 pro zpoždění ≥ 25 měsíců). Trvání nemoci bylo pozitivně, zatímco nonileální lokalizace negativně spojeno s výskytem střevní stenózy (OR 1,07, P < 0,001 a OR 0,41, P = 0,005) a chirurgickým výkonem na střevě (OR 1,14, P < 0,001 a 0,23, P < 0,001).

Dle výše uvedených výsledků lze tedy říci, že délka diagnostického zpoždění koreluje se zvýšeným rizikem vzniku střevní stenózy a potřeby chirurgického výkonu v důsledku CD. Snaha o časné stanovení diagnózy je proto nepochybně na místě.

(mik)

Zdroj: Schoepfer A. M., Dehlavi M. A., Fourmier N., et al. Diagnostic delay in Crohn's disease is associated with a complicated disease course and increased operation rate. Am J Gastroenterol. 2013 Nov; 108 (11): 1744–53; doi: 10.1038/ajg.2013.248.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se