Nový protokol podávání enterální výživy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí

6. 8. 2013

Enterální výživa (EV) je považována za efektivní terapeutickou modalitu navození remise u dětí s Crohnovou nemocí (CD). Standardní protokol podávání EV vyžaduje k navození remise hrazení 100 % kalorické potřeby.

Enterální výživa (EV) je považována za efektivní terapeutickou modalitu navození remise u dětí s Crohnovou nemocí (CD). Standardní protokol podávání EV vyžaduje k navození remise hrazení 100 % kalorické potřeby. V červnovém vydání Inflammatory Bowel Diseases však byly publikovány výsledky zajímavé studie amerických autorů z Filadelfie. Ti se pokusili určit, jestli by bylo k navození remise postačující podat formou EV 80–90 % pacientovy kalorické potřeby. Tento přístup by tak pacientovi umožnil přijmout zbytek kalorií formou normální diety.

Autoři tedy retrospektivně zhodnotili údaje zaznamenané v Children’s Hospital of Philadelphia v letech 1998–2010. Remise (hodnoceno jako pokles PCDAI pod 10 bodů) a odpověď na terapii (pokles PCDAI skóre alespoň o 12,5 bodu) byly hodnoceny před a po terapii EV. Z-skóre hmotnosti a laboratorní parametry byly hodnoceny u všech účastníků studie.

Průměrný věk pacientů byl 12,8 roku (5,1–17,4). 67 % pacientů byli chlapci a 33 % dívky. Dosažení remise a odpovědi na terapii bylo hodnoceno ve skupině 23 jedinců. Na léčbě EV v novém režimu došlo k poklesu hodnot FW (p < 0,0001) i CRP (p < 0,02) a k vzestupu hladin albuminu (p < 0,03). Vstupní PCDAI skóre bylo 26,9, na terapii pokleslo na hodnotu 10,2 (p < 0,0001). K navození remise došlo u 65 % dětí a k odpovědi na terapii u 87 % dětí v průběhu průměrné doby sledování dvou měsíců (1–4 měsíce).

Při navození remise u dětských pacientů s CD se zdá být tento nový protokol podávání EV efektivní, přispívá ke vzestupu hmotnosti i zlepšení laboratorních parametrů. Nový protokol by mohl vést ke zlepšení tolerance EV a compliance pacientů. Autoři plánují ověřit tento nový přístup prospektivními studiemi.

(mik)

Zdroj: Gupta K., Noble A, Kachelries K. E. et al. A novel enteral nutrition protocol for the treatment of pediatric Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis. 2013 Jun; 19 (7): 1374–8; doi: 10.1097/MIB.0b013e318281321b.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se