Korelace mezi sérovými hladinami serotoninu a endoskopickým skóre zánětu u pacientů s ileálním pouchem

22. 4. 2013

Zánětlivé a funkční komplikace nebývají u pacientů s IBD po provedení restorativní proktokolektomie s vytvořením ileo-pouch-anální anastomózy (IPAA) vzácným nálezem.

Zánětlivé a funkční komplikace nebývají u pacientů s IBD po provedení restorativní proktokolektomie s vytvořením ileo-pouch-anální anastomózy (IPAA) vzácným nálezem. Patogeneze těchto komplikací zůstává nejasná, přičemž se zde setkáváme s jistou diskrepancí mezi klinickými symptomy a objektivním endoskopickým nálezem. Zatímco v minulosti bylo prokázáno, že hladiny serotoninu jsou spojeny se syndromem dráždivého tračníku, jejich spojitost s malfunkcí ileálního pouche nebyla donedávna předmětem žádné studie. Američtí gastroenterologové však v posledním vydání Journal of Crohn’s and Colitis prezentují výsledky práce, která hledala spojitost mezi hladinou serotoninu, klinickými symptomy a endoskopickým zánětlivým nálezem u pacientů s IPAA.

Od ledna 2009 do května 2009 bylo do zmiňované studie prospektivně zařazeno celkem 185 po sobě následujících pacientů s IPAA. Pacienti byli rozděleni do čtyř skupin, a to na ty s normálně fungujícím pouchem, dále na ty se syndromem dráždivého pouche (IPS), ty se zánětlivými komplikacemi (Crohnova nemoc, akutní a chronická pouchitida, "cuffitida") a na skupinu s chirurgickými komplikacemi. U všech pak byla stanovena sérová hladina serotoninu a hodnocena korelace mezi klinickými symptomy a endoskopickým skóre zánětu.

Hodnoceny byly demografické i klinické proměnné, včetně věku, pohlaví, anamnézy kouření, trvání nemoci, stáří pouche a typu pouche. Následná analýza prokázala, že sérové hladiny serotoninu byly srovnatelné pro všechny čtyři skupiny, a to konkrétně: 94,0 ng/ml pro skupinu s normálním pouchem, 89,2 ng/ml pro dráždivý pouch, 90,3 ng/ml pro zánětlivé a 77,9 ng/ml pro chirurgické komplikace (p = 0,91). Ve skupině se zánětlivými komplikacemi pak byla zaznamenána signifikantní spojitost mezi sérovými hladinami serotoninu a endoskopickým subskóre (OR 1,9, 95% CI: 1,2–2,9, p < 0,05) a celkovým skóre (OR 1,8; 95% CI: 1,2–2,8, p < 0,05) Pouchitis Disease Activity Index (PDAI).

Zdá se tedy, že u pacientů se zánětlivými komplikacemi korelují sérové hladiny serotoninu s PDAI endoskopickým subskóre pouche a celkovým PDAI skóre, což by podporovalo předpoklad, že se tento hormon může nějakým způsobem podílet na mechanizmu vzniku slizničního zánětu. Tyto nálezy by mohly být přínosné především pro budoucí léčebné strategie u pacientů se zánětem pouche.

(mik)

Zdroj: Wang Y. et al. Correlation between serum serotonin and endoscopy inflammation scores in patients with ileal pouches. J Crohns Colitis. 2013 May 1; 7 (4): e133–42; doi: 10.1016/j.crohns.2012.07.028.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se