Kombinace perorálních antibiotik v léčbě refrakterní ulcerózní kolitidy u dětí

25. 11. 2014

Výsledky dosavadních studií naznačují, že účinnost antibiotik v terapii ulcerózní kolitidy (UC) je vyšší, pokud jsou podávána perorálně. Nedávno byly v Journal of Crohn’s and Colitis publikovány výsledky retrospektivní multicentrické studie, která hodnotila použití kombinace několika antibiotik u dětí se středně těžkou až těžkou refrakterní UC a neklasifikovaným IBD (IBDU).

Výsledky dosavadních studií naznačují, že účinnost antibiotik v terapii ulcerózní kolitidy (UC) je vyšší, pokud jsou podávána perorálně. Nedávno byly v Journal of Crohn’s and Colitis publikovány výsledky retrospektivní multicentrické studie, která hodnotila použití kombinace několika antibiotik u dětí se středně těžkou až těžkou refrakterní UC a neklasifikovaným IBD (IBDU).

Ve zmiňované práci hodnotili autoři své zkušenosti s podáváním 3–4 antibiotik u refrakterní UC. Konkrétně se jednalo o použití metronidazolu, amoxicilinu, doxycyklinu a v případě přijetí k hospitalizaci také vankomycinu.

Do hodnocení byly zařazeny všechny děti léčené v průběhu roku 2013 touto kombinací antibiotik po dobu 2–3 týdnů s cílem zmírnit zánětlivou aktivitu u refrakterní kolitidy. U dětí mladších 8 let byl doxycyklin nahrazen perorálním gentamycinem nebo ciprofloxacinem, stejný postup byl v případě alergie na některé ze zmiňovaných antibiotik. U všech dětí byly jednou týdně stanovovány skóre PUCAI a hodnota CRP, a to po dobu 3 týdnů.

U všech 15 zařazených dětí se jednalo o středně těžkou až těžkou formu nemoci, refrakterní na řadu imunosupresiv. Průměrný věk dětí byl 13,6 ± 5,1 roku, medián trvání onemocnění 2 roky (IQR 0,8–3,2), ve skupině bylo 11 dívek (73 %), 13 pacientů s extenzivním onemocněním (87 %), 14 (93 %) bylo kortikodependentních nebo kortikorezistentních a 12 refrakterních na anti-TNF terapii. Podávaná antibiotika byla efektivní u 7 z 15 dětí (47 %) včetně těch, u kterých došlo ke kompletní klinické remisi (PUCAI < 10) bez použití další intervence. Částečná krátkodobá odpověď byla zaznamenána u dalších 3 (20 %) dětí, celkem tedy u 67 % hodnocených pacientů.

Použití perorálních širokospektrálních antibiotik u dětí s UC se tedy na základě výše uvedených výsledků jeví jako efektivní u poloviny pacientů refrakterních na jinou záchrannou terapii. K posouzení a ověření tohoto terapeutického přístupu bude zapotřebí pediatrické randomizované kontrolované studie.

(mik)

Zdroj: Turner D., Levine A., Kolho K. L. et al. Combination of oral antibiotics may be effective in severe pediatric ulcerative colitis: A preliminary report. J Crohns Colitis. Publikováno on-line 20. června 2014; doi: 10.1016/j.crohns.2014.05.010Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se