Časné prediktory nepříznivého průběhu ulcerózní kolitidy u dětí

1. 8. 2014

Údajů, ze kterých by bylo možné vyvodit konkrétní algoritmy léčby dětských pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) v ambulantní péči, je dosud málo. Nedávno publikovaná studie se pokusila popsat aktivitu a průběh onemocnění u kohorty dětských pacientů s UC po roce od stanovení diagnózy.

Údajů, ze kterých by bylo možné vyvodit konkrétní algoritmy léčby dětských pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) v ambulantní péči, je dosud málo. Nedávno publikovaná studie se pokusila popsat aktivitu a průběh onemocnění u kohorty dětských pacientů s UC po roce od stanovení diagnózy. Dále se autoři zmiňované práce pokusili určit časné prediktory příznivého průběhu nemoci, které by pak mohly sloužit jako krátkodobé léčebné cíle.

Hodnoceno tak bylo celkem 115 dětí s nově vzniklým onemocněním UC (věk 11 ± 4,1 roku, 58 [50 %] chlapců, 86 [75 %] s extenzivní kolitidou, 70 [61 %] se středně až vysokou aktivitou onemocnění, 63 [55 %] v začátku obdrželo steroidy). Autoři studie hodnotili u všech pacientů tzv. skóre PUCAI (Paediatric Ulcerative Colitis Activity Index) a laboratorní markery (a to v době stanovení diagnózy a pak s odstupem tří měsíců) a také endoskopický nález v době stanovení diagnózy.

Bylo zjištěno, že hodnota skóre PUCAI po třech měsících léčby byla nejsilnějším prediktorem dosažení trvalé remise bez kortikoidů po roce od stanovení diagnózy (plocha pod ROC křivkou, AUROC = 0,7 [95% CI 0,6–0,8]) a také potřeby kolektomie v průběhu dvou let (AUROC = 0,75 [0,6–0,89]). Trvalé remise bez kortikoidů bylo dosaženo u 9 z 54 dětí (17 %), u kterých bylo onemocnění po třech měsících pořád aktivní (PUCAI ≥ 10, negativní prediktivní hodnota = 83 %) a u 4 ze 46 dětí (8,6 %) se skóre PUCAI > 10 (negativní prediktivní hodnota = 91 %, pozitivní prediktivní hodnota = 52 %, p < 0,001). Z uvedených nálezů tedy vyplynulo, že pokud je po 3 měsících skóre PUCAI > 10, pravděpodobnost dosažení remise bez kortikoidů činí 9 %, zatímco u jedinců se skóre PUCAI ≤ 10 činí tato hodnota 48 %. Žádná z proměnných nepredikovala v době diagnózy dosažení trvalé remise bez kortikoidů nebo potřebu kolektomie (endoskopická závažnost, rozsah onemocnění, věk, PUCAI nebo CRP/sedimentace/albumin/hemoglobin; všechny AUROC < 0,6, p > 0,05). Nicméně vstupní skóre PUCAI predikovalo následný rozvoj těžké závažné kolitidy a potřebu záchranné terapie.

Lze tedy říci, že v predikci dalšího průběhu onemocnění UC u dětí se jako důležitější jeví úplnost časné odpovědi než závažnost UC na začátku onemocnění. Zároveň pak tyto výsledky poukazují na možnost používat skóre PUCAI < 10 jako možný léčebný cíl. Eskalaci terapie je u dětí s hodnotou PUCAI ≥ 10 třeba zvážit po třech měsících léčby.

(mik)

Zdroj: Schechter A., Griffiths C., Gana J. C. et al. Early endoscopic, laboratory and clinical predictors of poor disease course in paediatric ulcerative colitis. Gut. 2014 May 21; pii: gutjnl-2014-306999; doi: 10.1136/gutjnl-2014-306999.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se