Účinek fixní kombinace azelastinu a flutikasonu ve studiích provedených během různých pylových období u alergiků v USA

22. 10. 2017

Sezónní alergická rinitida je symptom objevující se celoročně v závislosti na citlivosti k různým převládajícím pylům. Kvůli zvýšenému množství oxidu uhličitého v atmosféře se zvyšuje rovněž produktivita rostlin a tím i koncentrace pylů v ovzduší. To je důvodem hledání a vývoje nových terapeutických modalit k efektivní léčbě sezónních alergií. Jednou z těchto možností by se mohla stát kombinace azelastinu a flutikasonu (MP-Aze/Flu) ve formě nazálního spreje.

Úvod

Před zavedením MP-Aze/Flu dosud dostupné léčebné metody nesplňovaly potřebu pacientů trpících alergiemi z hlediska rychlé a trvalé úlevy od symptomů alergické rinitidy. MP-Aze/Flu je fixní kombinace antihistaminika azelastin-hydrochloridu v dávce 137 μg (Aze) a kortikosteroidu flutikason-propionátu v dávce 50 μg (Flu) ve formě tixotropní, izotonické suspenze v intranazálním spreji. Účinností této kombinace se zabývaly studie prováděné po celých Spojených státech amerických, jichž se zúčastnily více než 4 tisíce pacientů a které probíhaly po dobu 20 měsíců, zejména během jara a léta.

Metodika studií a sledovaná populace

Do výsledků byli zahrnuti pacienti ze 4 studií (MP4001, MP4002, MP4004 a MP4006), kterých se zúčastnili muži a ženy ve věku ≥ 12 let s dvouletou historií sezónních alergií a pozitivním kožním prick testem na lokální sezónní alergeny; sezónní alergická rinitida u nich byla středně vážného až vážného charakteru.

Jednalo se o 4 randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované dvoutýdenní multicentrické studie s paralelními skupinami. Probíhaly v hlavních geografických regionech USA tak, aby byly zastoupeny pyly charakteristické pro jednotlivé oblasti.

Ve všech studiích bylo primární kritérium z hlediska účinnosti stanoveno na základě specifikace Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA – Food and Drug Administration) a Evropské lékové agentury (EMA – European Medicines Agency), což je změna závažnosti symptomů od počátečního stavu pacienta dle 12hodinového reflexního skóre nosních symptomů (rTNSS). Pacienti zaznamenávali skóre symptomů v denících 2× denně (ráno a večer) každý den po dobu 2 týdnů. Symptomy byly hodnoceny pomocí 4bodové stupnice.

MP4001 (Texas mountain cedar study)

Ve studii byly jako aktivní kontrola použity komerčně dostupné formy Aze a Flu, čímž se tento výzkum lišil od ostatních. Ke snížení rTNSS došlo o 5,3 bodu z výchozího skóre symptomů 18,6 (p < 0,001). MP-Aze/Flu významně (p < 0,05) zlepšil jednotlivé příznaky nazální kongesce, svědění nosu a kýchání ve srovnání se samotnými Aze, Flu a s placebem.

MP4002 (Spring study)

V této studii došlo ke snížení rTNSS o 5,5 bodu oproti výchozímu skóre 18,3, což znamenalo statisticky významné zlepšení v porovnání s reformulovaným Flu (p = 0,034) a Aze (p = 0,002).

MP4004 (Fall study)

V porovnání s reformulovaným Flu (p = 0,038) a Aze (p = 0,032) došlo ke statisticky významnému zlepšení rTNSS ve skupině MP-Aze/Flu (o 5,6 bodu) oproti výchozím hodnotám. MP-Aze/Flu významně (p ≤ 0,05) zlepšil všechny individuální příznaky rTNSS ve srovnání s placebem.

MP4006 (Spring to Fall study)

Jednalo se rozsáhlou multicentrickou studii. MP-Aze/Flu významně (p < 0,001) zlepšil rTNSS ve srovnání s Flu (p = 0,029), Aze (p = 0,016) a placebem.

Souhrn

Ve studiích MP4002, MP4004 a MP4006 došlo ke zlepšení nazálních symptomů o 3 dny dříve než u Flu a až o 5 dní dříve než u Aze. Většímu počtu pacientů léčených MP-Aze/Flu (12,4 %) se úplně nebo téměř úplně ulevilo od symptomů a tuto úlevu pocítili o 5–7 dní dříve než nemocní léčení přeformulovaným Aze (7,1 %) nebo Flu (9,3 %).

Ve studii MP4001 došlo ke zlepšení nazálních symptomů až o 6 dní dříve než u komerčně dostupných Aze a Flu. U pacientů léčených MP-Aze/Flu (17,8 %) došlo k úplnému nebo téměř úplnému zmírnění symptomů ve srovnání s Flu (9,2 %) a Aze (8,3 %), přičemž tato míra zlepšení nastalo až o 8 dní dříve než u Flu (p = 0,026) a o 7 dní dříve než u Aze (p = 0,015).

Závěr

Odpověď na MP-Aze/Flu byla konzistentní napříč sezónami jak pro celkové skóre nazálních symptomů, tak pro celkové skóre symptomů očních. Navíc MP-Aze/Flu poskytl stejný stupeň úlevy bez ohledu na sezónu nebo převažující pyly a zmírnil všechny nejčastější příznaky spojené se sezónní alergickou rinitidou. U pacientů s chronickou rinitidou, včetně nealergické rinitidy a trvalé alergické rinitidy, bylo prokázáno, že MP-Aze/Flu je účinný po dobu více než 1 roku s trvalou účinností vyšší než u Flu.

Fixní kombinace MP-Aze/Flu je tak v léčbě alergické rinitidy statisticky efektivnější než jednotlivě podávané intranazální antihistaminikum a kortikosteroid.

(mkd)

Zdroj: Prenner B. M. A review of the clinical efficacy and safety of MP-AzeFlu, a novel intranasal formulation of azelastine hydrochloride and fluticasone propionate, in clinical studies conducted during different allergy seasons in the US. J Asthma Allergy 2016 Jul 11; 9: 135–143, doi: 10.2147/JAA.S98172.Štítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba sezónní alergie
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se