Nosní sprej s kombinací azelastinu a flutikasonu v léčbě středně těžké až těžké alergické rinitidy

7. 6. 2017

U středně těžké až těžké alergické rinitidy často nevede k dostatečné kontrole symptomů ani používání kombinace více léčivých přípravků. V Journal of Allergy and Clinical Immunology byly publikovány výsledky 3 klinických studií porovnávajících nosní sprej obsahující fixní kombinaci azelastin-hydrochloridu a flutikason-propionátu s placebem nebo standardní léčbou.

Úvod

Alergická rinitida postihuje celosvětově více než 500 milionů osob. Její příznaky jsou často podceňované, přitom významně zhoršují kvalitu života pacientů. Většina postižených trpí středně těžkou až těžkou alergickou rinitidou a závažné příznaky u nich nezřídka přetrvávají i během léčby, což následně vede ke zhoršení compliance. K léčbě se používají především lokálně i systémově podávaná antihistaminika a topické kortikosteroidy.

Tři aktivně nebo placebem kontrolované klinické studie hodnotily účinek nové fixní kombinace topického kortikosteroidu flutikason-propionátu a topického antihistaminika azelastin-hydrochloridu ve formě nosního spreje.

Metodika studií

Do 3 multicentrických randomizovaných dvojitě zaslepených studií s paralelním uspořádáním bylo zařazeno celkem 398 pacientů starších 12 let se středně těžkou až těžkou alergickou rinitidou. Nosní sprej s kombinací azelastin-hydrochlorid/flutikason-propionát (137 μg / 50 μg) byl porovnáván s monoterapií azelastinem (137 μg), flutikason-propionátem (50 μg) nebo s placebem v totožné lékové formě.

Každá studie začínala 7denním zaváděcím obdobím, během kterého bylo aplikováno pouze placebo. Poté následovala vlastní 14denní studie. Přípravky byly aplikovány jako 1 vstřik do každé nosní dírky 2× denně. Pacienti zaznamenávali časy aplikací a skóre závažnosti symptomů.

Primárně byla sledována souhrnná změna celkového ranního a večerního nosního symptomového skóre (rTNSS – Reflective Total Nasal Symptom Score), zahrnujícího nosní kongesci, svědění, sekreci z nosu a kýchání. Každý příznak byl zaznamenáván ve 12hodinových intervalech (ráno a večer) a dle závažnosti hodnocen pomocí 4bodové stupnice, kde skóre 0 znamenalo nepřítomnost symptomu a skóre 3 závažný obtěžující příznak interferující s denními aktivitami či spánkem. Maximální skóre činilo 24.

Výsledky

Kombinace azelastin/flutikason-propionát snížila průměrné rTNSS proti výchozím hodnotám (–5,7 [SD, 5,3]) více než monoterapie flutikason-propionátem (–5,1 [SD, 4,9]; p < 0,001), azelastinem (–4,4 [SD, 4,8]; p < 0,001) nebo placebem (–3,0 [SD, 4,2]; p < 0,001). Tento přínos byl pozorován od prvního dne hodnocení a ke zlepšení došlo u každého jednotlivého symptomu dokonce i u pacientů s nejtěžším onemocněním.

Fixní kombinace stabilně vedla k dosažení odpovědi až o 3 dny dříve než aplikace azelastinu a až o 5 dní dříve v porovnání s flutikason-propionátem. Zároveň dosahovala vyšší účinnosti než monoterapie.

Závěr

Používání fixní kombinace azelastin-hydrochloridu s flutikason-propionátem vedlo u pacientů se středně těžkou až těžkou alergickou rinitidou k rychlejšímu nástupu účinku a k lepší kontrole symptomů než monoterapie jednotlivými látkami.

(blu)

Zdroj: Carr W., Bernstein J., Lieberman P. et al. A novel intranasal therapy of azelastine with fluticasone for the treatment of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2012; 129 (5): 1282–1289.e10, doi: 10.1016/j.jaci.2012.01.077.Štítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba sezónní alergie
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se