Lokální léčba alergické rýmy dvojkombinací léčiv vede z pohledu pacientů k dobré kontrole symptomů

10. 10. 2018

ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) a Evropská unie doporučily přejít při rozhodování o léčbě alergické rýmy od hodnocení závažnosti příznaků k posouzení kontroly onemocnění pomocí jednoduché vizuální analogové škály (VAS). Studie v podmínkách reálné klinické praxe využila tuto škálu při hodnocení účinnosti kombinace azelastinu a flutikason-propionátu v nosním spreji.

Průběh studie a sledovaná populace

Do multicentrické prospektivní neintervenční studie výzkumníci zařadili 253 pacientů starších 11 let se středně těžkou až těžkou alergickou rýmou. Pacientům byl předepsán azelastin-hydrochlorid a flutikason-propionát (AZE/FLU) v nosním spreji. Své příznaky hodnotili pomocí VAS při zahájení léčby (den 1) a po 3, 7 a 14 dnech užívání terapie. VAS je 100mm škála, na které 0 znamená „příznaky mě vůbec neobtěžují“ a 100 znamená „příznaky jsou velmi obtěžující“. Hraniční hodnota pro kompenzovanou alergickou rýmu byla stanovena na 38 mm. Celkový dojem z kontroly onemocnění pacienti hodnotili slovně třetí den léčby.

Výsledky

Léčba AZE/FLU vedla k průměrnému snížení skóre VAS ze 78,4 na 14,7 mm během 14 dnů. Účinnost byla nezávislá na intenzitě příznaků, fenotypu či věku pacienta. Kompenzace alergické rýmy (VAS < 39 mm) bylo do 14. dne dosaženo u 83,4 % pacientů. Ve 3. dni léčby zhodnotilo své symptomy jako dobře nebo částečně kontrolované 95,2 % nemocných.

Závěr

Výsledky této práce upevňují pozici kombinace azelastinu s flutikason-propionátem v nosním spreji jako terapie volby u středně těžké až těžké alergické rýmy.

(zza)

Zdroj: Agache I., Doros I. C., Leru P. M. et al. MP-AzeFlu provides rapid and effective allergic rhinitis control: results of a non-interventional study in Romania. Rhinology 2018 Mar 1; 56 (1): 33–41, doi: 10.4193/Rhin16.278.Štítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba sezónní alergie
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se